DYP: "Enerjide Dışa Bağımlılık AKP ile Daha da Arttı"

DYP: "Enerjide Dışa Bağımlılık AKP ile Daha da Arttı"

DYP'de "Enerjide Doğru Yol ve Doğalgaz Gerçeği" Başlığı ile Hazırlanan Raporda, AKP'nin Enerji Politikaları 8 Başlıkta Eleştirildi. Nükleer Enerji Önerilen Raporda Enerjide Dışa Bağımlılığın AKP ile Daha da Arttığı Savunuldu.

DYP:

DYP'de "Enerjide Doğru Yol ve Doğalgaz Gerçeği" başlığı ile Ar-Ge Başkanı Dr. Vedat Uzunlu tarafından hazırlanan raporda, AKP'nin enerji politikaları toplam 8 başlık altında eleştirildi.


Türkiye'nin nükleer enerjide çalışmalar yapması, enerjide arz güvenliğini sağlaması, rekabetçi bir enerji piyasası oluşturması önerilen çalışmasında Uzunlu, AKP döneminde enerjide dışa bağımlılığın daha da arttığını, elektrik enerjisi üretiminde ithal doğalgaz kullanımının yüzde 45, ithal kömür kullanımının yüzde 7 seviyesine ulaştığını anımsattı. Uzunlu, "Bunun için dışarıya her yıl yaklaşık 5-6 milyar dolar ödenmektedir" dedi.


AKP'nin Mavi Akım benzeri projeler kapsamında "al ya da öde" anlaşmalarının yanlışlığını seçim öncesinde vurgulamasına karşın iktidarda çözüm üretemediğini savunan Uzunlu, iktidarın "Acil Eylem Planı'nda belirtmesine karşın enerji fiyatları üzerindeki aşrı vergi yükleri ve TRT payının kaldırılamadığını iddia etti.


Uzunlu, kaçak akaryakıt probleminin hızla devam ettiğini belirtti. Uzunlu, "Kaçak akaryakıt problemi ve kayıt dışılık artan bir hızla devam etmekte, ülkemiz ekonomik ve teknolojik kayıpların yanında her yıl 3 milyar dolar vergi kaybına uğramaktadır" dedi. Uzunlu, şöyle devam etti:


"Ülkemizin Petrol, Doğalgaz, Bor, Toryum ve diğer zengin yeraltı kaynaklarının arama, üretim ve kullanımına yönelik faaliyetlere ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili AR-GE çalışmalarına gereken önem verilmemektedir. Bu konulardaki idari ve yasal düzenlemeler uzman kişi ve kurumlar tarafından kamuoyu önünde yeteri kadar tartışılmamaktadır."(ANKA)

Kaynak: ANKA