Dto İthalata Rağmen İhracat Artışını Olumlu Karşıladı

Dto İthalata Rağmen İhracat Artışını Olumlu Karşıladı

ihracata dayalı büyümede sağladığı başarının devam etmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Dto İthalata Rağmen İhracat Artışını Olumlu Karşıladı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in,Türkiye'nin

ihracata dayalı büyümede sağladığı başarının devam etmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

DTO Başkanı Necdet Özer, son ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 2012 yılı Ocak-Ekim döneminin 10 aylık cari işlemler dengesi verilerinin beklenenden daha olumlu geliştiğini belirten Özer, "Geçen yılın aynı dönemine göre cari açık, 23 milyar 872 milyon dolar azalarak 41 milyar 95 milyon dolara inmiştir. Dış ticaret açığı ise 20 milyar 734 milyon dolar azalarak 55 milyar 396 milyon dolara gerilemiştir. İhracat artışının ithalattaki azalmaya rağmen devam etmesi, önemli yapısal değişimi göstermektedir. Ülkemizin ihracata dayalı büyümede sağladığı başarının devam etmesini olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz" dedi.

Cari açıkla ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin azaltılmasının istikrarlı-sürdürülebilir büyümenin koşulu olduğunu kaydeden Özer, "Cari açıktaki daralma, büyüme rakamlarının düşmesi ile birlikte ortaya çıktığı ileri sürülebilse de, ekonomik büyüme hane halkı tüketim harcamalarındaki azalmadan ağırlıklı olarak etkilendiği anlaşılmaktadır.Üçüncü çeyrekte yatırım harcamalarındaki yüzde 7.6 gerilemenin cari açık üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. 2012 yılının hükümet programında öngörülen yüzde 3.2'lik büyümeden fazla bir sapma olmadan yılın tamamlanacağı görülmektedir. Bu durumda cari açık daha da azalacak ve böylece olumlu bir gelişme sağlanacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA