DSP: "Doğum Borçlanması, Askerlik Borçlanması Koşullarına Bağlanmalı"

DSP: "Doğum Borçlanması, Askerlik Borçlanması Koşullarına Bağlanmalı"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Osman Kılıç, 5510 Sayılı Ssgss Yasası'nın, Kadınlar İçin Öngörülen "Doğum Borçlanması" Hükümlerinin, Kısıtlamalar İçerdiğini Bu Nedenle, Değiştirilmesi Gerektiğini Bildirdi. Kılıç, Sözkonusu Düzenleme Kapsamında Kadınlara, Erkekler İçin Sağlanan Askerlik Borçlanması Koşullarına Bağlı Doğum Borçlanması Sağlanmasını İstedi.

DSP:

DSP Genel Başkan Yardımcısı Osman Kılıç, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası kapsamında kadınlar için öngörülen "doğum borçlanması"nın kadınlar aleyhine, kabul edilemez eşitsizlikler içerdiğini ifade ederek, hükümetin bu düzenlemeden vazgeçmesini ve doğum borçlanmasının, "askerlik borçlanması" koşullarına bağlanmasını istedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Osman Kılıç, yazılı bir açıklama yaparak iktidara 5510 sayılı SSGSS Yasası'ndaki doğum borçlanmasıyla ilgili hükümleri değiştirme çağrısında bulundu. SSGSS Yasasını, "sosyal devleti işlevsizleştiren, sağlığı ve sosyal güvenliği piyasalaştıran, sigortalılara ağır yükümlülükler getiren, AKP'nin dayatma yasası" şeklinde tanımlayan Kılıç, DSP'nin, tüm vatandaşları kapsayan bir sosyal devlet düzeni anlayışıyla, SSGSS Yasası'nı tümden kaldırmayı, kamu kaynaklarına ve istihdam içindeki vatandaşların katkı paylarına dayanan, yeni bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı hedeflediğini belirtti. DSP'nin öngördüğü sistemde sağlık ve eğitim hizmetlerinin kamu tarafından ücretsiz olarak sunulacağını ve ilk evrede işsizlerin, ileri evrede tüm yurttaşların Vatandaşlık Temel Geliri'ne kavuşturulacağını kaydeden Kılıç, "Bu anlayış çerçevesinde, SSGSS Yasası'yla kadınlar için öngörülen "doğum borçlanması' hükümlerinin değiştirilmesini gerekli görmekteyiz" dedi.

Sosyal Güvenlik sisteminde erkeklere "askerlik borçlanması" olanağı tanındığını ve sigortalılıktan önce veya sonra, askerlik yapılmasına bakılmaksızın, her erkek yurttaşın askerlik sürelerini borçlanabildiğine dikkat çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Sigortalılık tarihinden önce askerlik yapılması ve borçlanılması halinde ise, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye götürülmektedir. Askerlik borçlanması, sigortalılıkta erkeklere bir nevi pozitif ayrımcılık sağlayan bir düzenlemedir. Öte yandan 5510 Sayılı Yasa ile ilk kez kadınlara "Doğum borçlanması' olanağı sağlanmıştır. Ancak yasa ve ilgili yönetmeliklerde yer almayan bazı kısıtlamalar, ilgili tebliğle öngörülerek doğum borçlanması hakkı kadınlarımız için ulaşılması zor bir duruma sokulmuştur. 5510 sayılı Yasa'ya ve ilgili yönetmeliğe göre; Yasanın 4/a maddesi kapsamında sigortalı tescili bulunan tüm annelerin, talep tarihinde sigortalı olarak çalışıp çalışmadığına ve doğum yaptığında sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın doğum borçlanması yapabilmesine mani bir hal bulunmamaktadır. Aranan koşullar, 4/a kapsamında sigorta kaydı olması, doğumdan sonra 2 yıl sigortalı olarak çalışılmamış olması ve çocukların yaşamalarıdır. Bu koşulara uyan her doğum için 2 yıl olmak üzere, en çok 2 doğum borçlanması yapılabilecektir."

-"KADINLAR ALEYHİNE KABUL EDİLEMEZ BİR AYRIMCILIK"-

Doğum borçlanması ile ilgili tebliğin ise; sigortalı çalışır olmak, çalışırken doğum yapmak, çocuğun yaşıyor olması, doğum nedeniyle işten ayrılmak ve iki yıl sigortalı çalışmamak ve bu durumun işyerinden alınacak belgeyle kanıtlanması, koşullarını getirdiğini belirten Kılıç, "Tebliğ yasaya aykırı olarak, yeni koşullar getirmekte ve ancak bu koşullara uyan iki doğum için borçlanma yapılabileceğini öngörmektedir. Bu düzenlemeler, askerlik borçlanma sistemiyle kıyaslandığında kadınlarımız aleyhine kabul edilemez bir ayrımcılık, eşitsizlik yaratıldığı görülecektir" dedi.

-"DÜZENLEME KADINLAR ARASINDA DA EŞİTSİZLİK YARATIYOR"-

Ayrıca düzenlemenin, kadınlar arasında da eşitsizliklere zemin oluşturduğunu vurgulayan Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'de kadınlar istihdamda, özellikle de kayıtlı çalışma düzeninde yer alabilmek için bir dizi sorun yaşarken, kadınlarımız arasında ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Tebliğe göre bir şekilde kayıtlı çalışma olanağı bulan, şanslı sayılacak kadınlarımıza borçlanma olanağı sağlanmaktadır. Çalışmak istediği halde, ülke koşulları nedeniyle kayıtlı istihdam olanağı bulamayan, bu arada doğum yapan ve sonradan sigortalı olabilen kadınlarımız ise, doğum borçlanması olanağından mahrum bırakılmaktadır. Bu nedenlerle, yasaya ve amaçlarına aykırılık oluşturan tebliğin derhal iptal edilmesi veya yasaya uygun hale getirilmesi gereklidir. Askerlik borçlanmasıyla erkeklere sağlanan ayrımcılık niteliğindeki uygulamaya koşut olarak, doğum borçlanması da kadınlarımız için bir pozitif ayrımcılık olarak algılanmalı ve askerlik borçlanması koşullarına bağlanmalıdır. Kendileri de işçi kökenli olan Sayın Başbakan'ı ve Sayın Çalışma Bakanı'nı gerekli duyarlılığı göstermeye, ilgili tebliğde gereken değişiklikleri derhal yaptırmaya davet ediyorum."

Kılıç gerekli düzenlemenin yapılmaması durumunda, tebliğin iptali ve haksızlıkların giderilmesi için, konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirdi. (ANKA)

(AS/BÜN)