Dpü'lü Öğretim Üyesi Prag'da Düzenlenen Konferansında Konuştu

Dpü'lü Öğretim Üyesi Prag'da Düzenlenen Konferansında Konuştu

Hemşirelik Bölümü'nde öğretim üyesi olan Yrd.Doç.Dr.Prag'ta düzenlenen "26th Conference of the European Health Psychology Society" isimli konferansta kadınların sağlık risk algılamaları ve sağlıkla ilgili davranışları üzerindeki etkisinin...

Dpü'lü Öğretim Üyesi Prag'da Düzenlenen Konferansında Konuştu

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)

Kütahya Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü'nde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Sultan Güçlü,

Prag'ta düzenlenen "26th Conference of the European Health Psychology Society" isimli konferansta kadınların sağlık risk algılamaları ve sağlıkla ilgili davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi ile ilgili bilgiler verdi.

Konferansta, "Impact of a Theory Based Health Education Program on Women's Health Knowledge and Behaviour" adlı bildirisiyle katıldığını bildiren DPÜ

Kütahya Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sultan Güçlü, sunduğu bildirisinin, kırsal kesimde yaşayan kadınlar için geliştirilen "Halk Sağlığı" konulu bir programın kadınların sağlık risk algılamaları ve sağlıkla ilgili davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmayla ilgili olduğunu bildirdi.

Yrd.Doç.Dr. Güçlü, kırsal kesimde yaşayan kadınlara uygulanan odak grup görüşmesi sonrasında analiz edilen verilerin sonuçları ile halk sağlığı konusunda bir eğitim programı hazırlandığını belirterek,

bildirisi sunulan çalışmanın

kadınların öz-yeterlilik algısını güçlendirmeye yönelik olarak hazırlandığını ve

Pender'ın Sağlığı Geliştirme Modeli kullanılarak oluşturulduğunu ifade etti.

Prag'daki konferansta sunduğu bildirin uygulamasıyla ilgili bilgiler veren

Yrd.Doç.Dr. Güçlü, "Katılımcılara başlangıçta araştırmacı tarafından hazırlanan halk sağlığı konulu ön test soruları eğitim programından bir hafta önce uygulanmıştır. Katılımcılara sağlık ve sağlığın temel kavramları, yeterli ve dengeli beslenme, kadın üreme sistemi ve kadın sağlığı, kadın sağlığını etkileyen faktörler, ergenlik döneminin özellikleri, aile planlaması yöntemleri, sağlığa zararlı alışkanlıklar, aile içi iletişim, kişisel hijyen, meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi konuları hakkında bilgiler verilmiştir. 20 günlük bir eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılara eğitim programından bir hafta önce ön test olarak uygulanan testler, 10 gün sonra son test olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, 20 gün süren programlı bir eğitim çalışmasının etkili olduğu görülmüştür" dedi.

"EĞİTİMİN OLUMLU ETKİSİ ANLAŞILDI"

Prag'da sunduğu bildirisinin uygulama boyutunu da değerlendiren Güçlü, "Eğitim programının, sağlığın yaşamın her kesitinde göz ardı edilemeyecek önemini, özellikle kadın boyutunda ele aldık. Eğitime katılan bireyler, yalnız kendi bireysel sağlıklarını değil, aile kültürünü ve geleceğini de olumlu yönde etkileyebilecekleri eğitim sonucu elde edilen verilerden anlaşılmıştır" ifadelerini sözlerine ekledi.

07.09.2012 19: 47: 02

TSI

NNNN - KÜTAHYA