DOSİAD Ocak 2021 raporu yayımlandı - Haberler Ekonomi
Haberi Paylaş

DOSİAD Ocak 2021 raporu yayımlandı

DOSİAD Ocak 2021 raporu yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Ocak 2021 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi.

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Ocak 2021 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi.

Raporda, Erzurum ekonomisi resmi verilerle yorumlandı, teşvikli yatırım, şirketleşme performansı, markalaşma da pozitif süreç, ihracat değerindeki büyüme ve açılım öne çıkarılarak, genel kayıtta il ekonomisindeki büyümeye dikkat çekildi.

DOSİAD Ocak ayı bülteninde Erzurum'a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı sermayeli şirket kurulumu, Sermaye durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, Devir sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri aktarıldı.

Erzurum Ticaret Sektörü

Raporda, covid19 süreciyle birlikte tüm ülkede özellikle ticaret sektöründe yaşanan daralmaya rağmen, Erzurum ticaret sektöründe mükellef sayısı artışı, kapanan küçük işletme sayısındaki azalma, yatırım kredisi kullanımındaki yoğunlaşma olduğu kaydedilerek, il ticaret sektörü altyapısının sağlamlığına kayıt düşüldü.

Erzurum İhracatı

DOSİAD Erzurum raporunda özellikle ilde ihracata yöneliş ve ihraç edilen ürün çeşitliliği ile, ihracat yapılan ülke sayısındaki artış vurgulanarak, ticaret sektöründe iç pazarın yanı sıra dış pazarda da Erzurum'un varlığını hissettirdiği, daha önce spesifik düzeyde olan ihracat anlayışının yerini ihracata öncelik tanımaya bıraktığı belirtildi.

İhracatta Çeşitlilik

Raporda, Erzurum'un 20007li yılların başına kadar yalnızca et, et ürünleri ve hububat ihraç eden il olduğu hatırlatılarak, ilde artık OSB'ler kaydında gerçekleştirilen sanayi ürünlerinin de dış satımda önemli yer tuttuğu, madencilik ürünleri ihracatının yanı sıra inşaat malzemesi ihracatının arttığı, bunun çimento sektörü ihracat değeri artışında görüldüğü bildirildi.

Faydalı Model Üretimi ve Erzurum

DOSİAD raporunda öne çıkarılan bir diğer ekonomik olgu ilde faydalı model üretim sayısındaki artış oldu. Coğrafi işaret sayısı düzeyinde bölgede lider il olan Erzurum'un patent üretiminde ülke bazında söz sahibi il olma durumuna geldiği, markalaşmada ise salgın sürecindeki olumsuzlukların etkili olduğu aktarıldı.

Sağlık Turizmi ve Erzurum

Raporun vurgu yaptığı diğer ve çok önemli bir gelişme ise turizm sektörüne aitti. Raporda Erzurum'un sağlık turizminde ülkede ilk altı il içinde yer aldığı kaydedilerek, sağlık alanında Erzurum'un cazibe merkezi konumu kazandığı belirtildi. 1 ve 2'inci OSB'lerde medikal ürün imalatına yoğunlaşılması gerektiğine işaret edilen raporda, böylelikle il sağlık turizminin de daha güçleneceği paylaşıldı.

Resmi Verilerle Erzurum Teşvik

Erzurum'da ocak ayında 1 bölgesel, 2 genel kategoride 3; 2001 - 2021 yılları kapsamında ise 130 bölgesel, 313 genel toplam 443 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımların teşvikli yatırım toplamındaki payı yüzde 29,34 oldu.

2001 - 2021 Erzurum Verileri

Erzurum'da 2001 - 2021 yıllarını kapsayan 20 yıllık süreçte 130'u bölgesel, 313'ü de genel kategoride toplam 443 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 2 milyar 188 milyon, genel ölçekli yatırımlar için 2 milyar 117 milyon olarak toplam 4 milyar 305 milyon TL değerinde harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 8 bin 295, genel yatırımlarla da 4 bin 63 kişi iş edindi.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum'dan bu yılın Ocak ayında gerçekleştirilen dış ticaret değeri 5 milyon 20 bin dolar olarak açıklandı. İl dış ticaretinde ihracat artış kaydederken, ithalat geriledi. Erzurum'dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,7 oranında düşüş gösterdi kaydetti.

Erzurum Ocak Dönemi Dış Ticaret

Erzurum'da yılın ilk ayında 2,0 milyon dolarlık ihracat, 2,9 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 5,0 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın Ocak ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 18,7'lik düşüş gösterdi.

Erzurum İhracat Verileri

Erzurum'da Ocak 2021 döneminde 2 milyon 30 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 46,1 oranında artış gösterdi. İlde 2020 yılı Ocak ayında 1 milyon 389 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum Ocak Dönemi İthalat

Erzurum'da yılın ilk ayında 2 milyon 991 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 37,6 oranında geriledi. İlde 2020 yılı Ocak döneminde 4 milyon 789 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 40,43, ithalat payı ise yüzde 59,58 oldu.

Erzurum Gelir Gider Dengesi

Erzurum Ocak ayında, il gelirinde Van, Malatya ve Elazığ'ın ardından 4'üncü, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van'ın ardından 2'inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya'nın ardından 2'inci sırayı aldı.

Erzurum Ocak Ayı Verileri

Bu yılın ilk ayında, Erzurum'da il geliri 1,3 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 211,4 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 556,7 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 37,98, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 15,47 olarak bildirildi.

Erzurum Bölgesel Ortalamaları Geçti

Erzurum'da Ocak ayında kişi başına düşen il geliri 1,8 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 734,2 TL olarak kaydedildi. Erzurum kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

Analiz

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Ocak ayı düzeyinde toplam gelir Erzurum'da 1,3 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 1,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 3,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 12,3 milyar TL oldu. Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 10,72 olarak kaydedildi.

Bölgesel Kamu Giderleri ve Erzurum

Ocak ayında Kamu harcamaları tutarı Erzurum'da 556,7 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 860,6 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 1,6 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 4,6 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 11,88 olarak hesaplandı.

Erzurum Dengede Önde

Erzurum gelirin gideri karşılaması oranı bakımından yine bölgesel ortalamaları geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 37,98, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 31,68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 27,39, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise yüzde 24,62 oldu.

Erzurum Kamu Harcamaları

Erzurum'da bu yılın ocak ayında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 734,2 TL olarak bildirildi. Erzurum'un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 11,88, ülke toplamında yüzde 0,48'lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 22'inci sırada yer aldı.

Ocak 2021 Verileri

Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın ilk ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 13,72, eğitim giderleri yüzde 33,43'lük pay oluşturdu.

Erzurum Ocak Ayı Kamu Harcamaları

Ocak ayında Erzurum'da 26,9 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 1.5 milyon TL çevre, 2,1 milyon TL toplum refah ve iskanı, 76,4 milyon TL sağlık, 23,7 milyon TL din ve kültür, 186,1 milyon TL eğitim, 19,6 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 556,7 TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum Vergi

Erzurum'da bu yılın ilk ayında tahakkuk eden 801,3 milyon TL tutarındaki verginin 188,8 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 23,56 olarak gerçekleşti.

Erzurum Ocak Ayı Verileri

Erzurum Ocak ayı vergi tahsilat oranı yüzde 23,56 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3'üncü, tahsil edilen vergide 2'inci, tahsilat oranında ise 4'üncü sırada yer aldı.

Ocak Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 23,56, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 23,01, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 21,89, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,61 oldu.

Erzurum Faydalı Model

Erzurum Ocak ayında Faydalı Model Başvurusu sayısı düzeyinde Türkiye illeri sıralamasında 11, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ise 1'inci sırayı aldı.

Bölgesel Veriler

Ocak ayında Erzurum'dan 4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 8, Doğu Anadolu Bölgesinden 10, ülkede 330 faydalı model başvurusu kaydedildi. Erzurum'un dönem bazında faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 40 oldu.

Erzurum Marka

Yılın ilk ayında marka başvuru sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya7nın ardından 2'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 34'üncü oldu.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Ocak ayında Erzurum'dan 40, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 64, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 79, Doğu Anadolu Bölgesinden 233, Türkiye'de ise toplam 14 bin 632 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. Erzurum'un ocak ayı marka başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 17,16'lık dilim oluşturdu.

Erzurum Patent

Erzurum yılın ilk ayında patent başvuru sayısı düzeyinde Türkiye illeri sıralamasında 13, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Malatya ile birlikte ilk sırayı aldı.

Türkpatent Ocak Verileri

TÜRKPATENT Ocak ayı verilerine göre, dönemde Erzurum'dan 3, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 3, Doğu Anadolu Bölgesinden 9, Türkiye'de ise toplam 449 patent başvurusu gerçekleşti. Erzurum'un ocak ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 33'lük pay gösterdi.

Erzurum Coğrafi İşaret Verileri

Erzurum 2020 yılsonu itibariyle coğrafi işaret sayısında bölge liderliğini korudu. 13 coğrafi işareti bulunan ilin bölge toplamındaki payı yüzde 20 oldu. ile ait 13 coğrafi işaret tescil edilirken, 13 coğrafi işaretin de başvuru ve tescil aşamasında olduğu bildirildi.

Bölgesel Dağılım ve Erzurum

DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2020 yılı sonu bazında Erzurum 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri 26, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri 30, Doğu Anadolu Bölgesi illeri ise toplam 65 tescilli coğrafi işarete sahip durumda.

Erzurum Tescilli Ürünler

İle ait tescilli coğrafi işaretler, Erzurum Su Böreği, Erzurum Civil Peyniri, İspir Kuru Fasulyesi, Narman Şeker Fasulyesi, Hınıs Fasulyesi, Erzurum Pekmezli Baklavası, Oltu Taşı, Ehram Dokuma Kumaşı, Oltu Cağ Kebabı, Erzurum Kadayıf Dolması, Karnavas Dut Pekmezi, İspir Kaymağı, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir) olarak kaydedildi.

Erzurum Taşıt Varlığı

Erzurum'da Ocak ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 121 bin 718 olduğu bildirildi. Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı Aralık 2020 dönemine göre yüzde 0,28'lik artışla 121 bin 371'den 121 bin 718, otomobil sayısı ise yüzde 0,43'lük artışla 60 bin 292'den 60 bin 557'ye yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

Erzurum'da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 161; bin kişiye düşen otomobil sayısı 80, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.1 olarak hesaplandı.

Ocak Ayı Erzurum Araç Varlığı

Erzurum'da 60 bin 557 otomobil, 2 bin 665 minibüs, bin 197 otobüs, 27 bin 59 kamyonet, 5 bin 818 kamyon, 3 bin 138 motosiklet, 709 özel amaçlı taşıt, 20 bin 575 traktör olmak üzere toplam 121 bin 718 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Ocak Ayı Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum

Ocak 2021 kaydında Erzurum'da 121 bin 718, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 199 bin 232, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 323 bin 271, Doğu Anadolu Bölgesinde 796 bin 623 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.3'lük pay edindi.

Erzurum Araç Devir

Ocak ayında Erzurum'da bin 365 otomobil, 38 minibüs, 18 otobüs, 597kamyonet, 101 kamyon, 15 motosiklet, 3 özel amaçlı taşıt ve 236 traktörün devredildiği bildirildi. Erzurum'da devri yapılan bin 966 araç içinde otomobil devir payı yüzde 57,52 olarak kaydedildi.

Erzurum'un Taşıt Devir Payı

Erzurum'un Ocak ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 65,75, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 43,54, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,53'lük pay oluşturdu.

Erzurum'un Otomobil Devir Payı

Erzurum'da Ocak 2021 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,35, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 50,29, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,15 oranında pay gösterdi.

Erzurum Kurulan Şirket Verileri

Erzurum'da bu yılın ilk ayında 27 şirket, 3 kooperatif ve 12gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 2 şirket tasfiye işlemi gördü. Ocak ayında 3 şirket ve 9 da gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Ocak ayında ilde 40 şirket, 2 kooperatif ve 17 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kurulan Şirket

Ocak ayında Erzurum'da 27, KUDAKA istatistik Bölgesinde 46, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 83, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 292 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 9,24'lük oran edindi.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

Ocak ayında Erzurum'da 12, KUDAKA istatistik Bölgesinde 21, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 45, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 136 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı bölge toplamında yüzde 8,82'lik oran gösterdi.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

2021 Ocak ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 58,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 32,5, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 9,24 olarak belirlendi.

Erzurum Kurulan Şirket Sermaye Verileri

Erzurum'da bu yılın ilk ayında kurulan 27 şirket sermayesinin 16,3 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4'üncü sırada yer aldı.

Ocak Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

Ocak ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 27 şirketin kurulduğu Erzurum'da 16,3 milyon, 46 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 20,2 milyon, 83 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 45,8 milyon, 292 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 167,5 milyon olarak bildirildi.

Erzurum Konut

İlde yılın ilk ayında 466 konut satışı gerçekleşti. İlde ayında satılan konut sayısı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 27.0 oranında düşüş gösterdi. İl konut satış sayısı düzeyinde Bölge illeri içinde Malatya ve Elazığ'ı takiben 3'üncü, Türkiye illeri sıralamasında ise 31'inci oldu.

Erzurum Ocak 2021 Verileri

Erzurum'da Ocak ayında 181 ipotekli, 285 de diğer yollardan olarak toplam 466 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2020 yılı Ocak ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 67,85 oranında düştü, diğer yollardan satılan konut sayısındaki düşüş oranı ise yüzde 5,06 oldu. 2020 yılının aynı döneminde 224 ipotek, 415 de diğer yollardan 639 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak Ayı Birinci ve İkinci El Satışları

Erzurum'da Ocak 2021 döneminde el değiştiren konutların 181"i birinci, 285' i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 14,34, ikinci el satışları ise yüzde 29,07 oranda düşüş kaydetti. TÜİK verilerine göre, 2020 Ocak ayında satılan 639 konutun 213'ü birinci, 426'sı ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak Ayı İpotekli Satışlar

Erzurum'da bu yılın ilk ayında 72 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. İpotek yoluyla el değiştiren konutların 34'ü birinci, 38'i ise ikinci elden satıldı. 2020 yılına göre birinci el satışları yüzde 65,6, ikinci el ipotekli konut satışları ise yüzde 69,6 oranında azaldı. 2020 yılı ocak ayında 224 ipotekli konutun 99'u birinci, 125'i ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum Ocak Ayı İhracatı Verileri

Ocak ayında Erzurum'dan 2 milyon 596 bin dolarlık ihracatın kaydedildiği bildirildi. İlden yapılan ihracat değeri 2020 yılına göre 2 milyon 356 bin dolardan 2 milyon 596 bin dolara yükselerek yüzde 10.2'lik oranda artış kaydetti.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Ocak ayında Erzurum'dan 2.5 milyon dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5 milyon 253 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 686 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ne 68 milyon 545 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum'un Payı

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Erzurum'un Ocak ayı ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 49,41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 18,96, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 3,78'lik oranda pay gösterdi.

Erzurum İhracat Yapılan Ülke Verileri

Erzurum'dan Ocak 2021 döneminde 12 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan 5 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 5 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat Kamerun'a yapılırken, ABD 2, Azerbaycan ise 3'üncü sırayı aldı.

Tim Ocak Ayı Verileri

Erzurum'dan yılın ilk ayında 4 kıtaya ihracat kaydedildi. Ocak ayında ilden Amerika kıtasında ABD, Afrika Kıtasında Kamerun, Mısır ve Senegal, Asya Kıtasında Katar, Irak, Avrupa Kıtasında Azerbaycan, Gürcistan Bulgaristan, Almanya, Rusya Federasyonu ve Sırbistan'a ihracat yapıldı.

5 Ülke İhracatında Artış

Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Katar izledi. Yıllık bazda ihracat değeri artışı Kamerun'la yüzde 4287, Katar'la yüzde 289.7, Rusya Federasyonu ile yüzde 64.1, Bulgaristan ile yüzde 37.3, Azerbaycan'la ise yüzde 33.3 oranında gerçekleşti.

Erzurum İhracat Sektör

Ocak ayında Erzurum'dan yapılan ihracat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.2 oranında artış gösterdi. 2020 yılında 2 milyon 356 bin dolarlık ihracat kaydedilirken, bu yılın ilk ayında 2 milyon 596 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. En fazla değerde ihracat kaydeden sektör 1.4 milyon dolarla çimento sektörü oldu.

Artış Kaydeden 5 Sektör

Erzurum'dan ihracatta bir önceki yıla göre 5 sektör ihracat değerinde artış, 8 sektör ihracat değerinde ise düşüş görüldü. Artış oranı Deri ve deri mamulleri sektöründe yüzde 2104, çimento cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe yüzde 909.1, hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe yüzde 411.8, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe yüzde 61.3, demircilik sektöründe ise yüzde 9.7 olarak kaydedildi.

Düşüş Kaydeden Sektörler

Yıllık bazda en fazla değerde düşüşün yaşandığı sektör yüzde 97.9 ile halıcılık sektörü oldu. Yılın ilk alında bir önceki yıla göre ihracat değeri düşüş oranı Elektrik sektöründe yüzde 94.1, otomotiv endüstrisi sektöründe yüzde 91.4, kimyevi maddeler sektöründe yüzde 57.4, makine sektöründe yüzde 41.9, iklimlendirme sanayisinde yüzde 20.8, çelik sektöründe yüzde 14.4, madencilik sektöründe ise yüzde 10.2 oldu.

Erzurum Faal Mükellef

Erzurum'da 2020 yılı aralık ayına göre Gelir, Basit usulde Vergilendirilen Gelir, Kurumlar, Gelir Stopaj, GMSİ ve KDV faal mükellef sayısı artış kaydetti.

Erzurum Mükellef Sayısı Ocak 2021

2021 Ocak ayı kaydında Erzurum'da 10 585 Gelir Vergisi, 8 bin 560 Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 3 bin 347 Kurumlar Vergisi, 22 bin 492 Aktif, 15 bin 713 Gelir Stopaj Vergisi, 7 bin 244 Gayrimenkul Sermaye İradı, 13 bin 732 Katma Değer Vergisi faal vergi mükellefinin kayıtlı olduğu bildirildi.

Erzurum Hava Ulaşım Verileri

Erzurum hava ulaşımında yeniden pozitif süreci yakaladı. Salgın sebebiyle düşüş gösteren dış hat seferleri artışa geçti. Havalimanı trafiğinde dış hat uçak seferi sayısı yüzde 33, dış hat yolcu sayısı yüzde 89, dış hat ticari uçak sefer sayısı yüzde 57, dış hat yük toplamı ise yüzde 133 oranında artış kaydetti.

Ocak Ayı Erzurum Verileri

Bu yılın ayında, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 448, dış hatlarda 20, toplamda ise 468 olarak kaydedildi. 2020 yılının aynı dönemine göre iç hat sefer sayısı yüzde 4, dış hat uçak seferi sayısı yüzde 33, toplam uçuş sayısı ise yüzde 5 oranında arttı.

Ocak Ayı Yolcu Verileri

Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak ayında 58 bin 72 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 56 bin 331 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artış kaydetti.

Erzurum Ocak Ayı Tüfe

Erzurum İstatistik Bölgesi'nde, fiyatlar aralık ayına göre yüzde 1,07 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 15,77 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi'nde, fiyatlar 2018 aralık ayına göre de yüzde 1,07 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 13,44 olarak kaydedildi.

Ocak 2021 Dönemi Türkiye Ortalaması ve Erzurum

TÜFE Ocak 2021 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi'nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,61 oranında düşük çıktı. Bölgede TÜFE, 2020 yılı aralık ayına göre de yüzde 0.61'lik düşüş gösterdi, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 0,91, yıllık TÜFE ise yüzde 0,8 oranında yüksek olarak belirlendi.

Erzurum 2020 Fintürk Verileri

BDDK, Finansal Türkiye Haritası (FİN-TÜRK) 2020 yılı 12'inci dönem verilerini açıkladı. Erzurum'da 2020 yılında, faal yurtiçi banka şube sayısı 71 olurken, şube başına düşen nüfus 10 bin 733 kişi olarak kaydedildi.

Erzurum 2020 Verileri

Dönemde Erzurum'da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 19 bin 826 TL'ye yükseldi. Kişi başına takipteki alacağın 731,8 TL'ye indiği dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı 6 bin 52 TL oldu. Dönemde 7 kişi başına düşen toplam mevduat 8 bin 570 TL oldu.

Erzurum Taşıt ve Konut Kredileri

Erzurum'da dönem içinde 64 milyon 349 bin TL tutarında taşıt, 1 milyar 412 milyon 81 bin TL tutarında da konut kredisi kullanımı gerçekleşti. Kullanılan tüketici kredisi tutarı ise 2,2 milyar TL, kredili mevduat hesabı tutarı ise 150,5 milyon TL oldu. Bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan kredi meblağı ise 747.5 milyon TL olarak kaydedildi.

Erzurum 2020 Nüfus Göç Verileri

Erzurum 2020 yılında 20 bin 405 kişilik göç aldı. İl aldığı göç sayısı yüksekliği kaydında Bölge illeri içinde Van ve Malatya'nın ardından 3'üncü sırayı aldı.

Göç İstatistikleri

Erzurum 2020 yılı ADNKS sonuçlarına göre net göç hızı düşüklüğü bakımından Bölgede 4, ülkede ise 9'uncu sırayı aldı. İlin aldığı göçle verdiği göç arasındaki fark eksi değerde 9 bin 815 kişi, net göç hızı ise binde - 12.9 olarak kaydedildi.

Erzurum Verileri

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları itibariyle nüfusu 758 bin 279 olan Erzurum, geçtiğimiz yıl 20 bin 405 kişilik göç aldı. İl aynı dönem içinde 30 bin 220 kişilik göç verdi. İlde alınan göç ile verilen göç arasındaki nüfus farkı 9 bin 815 kişi oldu. İlin net göç hızı ise binde olarak -12.9 olarak bildirildi.

Çek Verileri

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) 2021 Ocak dönemi zamanında ödenen çek verilerini paylaştı. Erzurum'da ocak ayında 221 milyon 657 bin TL tutarında 4 bin 23 çek ödemesi gerçekleştirildi. İl bölge illeri içinde ödenen çek sayısı yüksekliği bazında 3, ödenen çek tutarı yüksekliği kaydında ise 4'üncü sırayı aldı.

Bölgesel Çek Sayısı Dağılımı

Ocak ayında Erzurum'da 4 bin 23, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 5 bin 410, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 9 bin 622, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 28 bin 25 çek zamanında ödendi.

Bölgesel Çek Tutarı Dağılımı

DOSİAD Araştırma Merkezi hesaplamalarına göre, Ocak 2021 döneminde Erzurum'da 221 milyon 657 bin, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 279 milyon 921 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 445 milyon 639 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 1 milyar 542 milyon 318 bin TL tutarında çek zamanında ödendi.

Erzurum'un Payı

Ocak 2021 döneminde Erzurum'da zamanında ödenen çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 74,36, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 41,81, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,35; ödenen çek tutarı ise KUDAKA istatistik Bölgesi toplamında yüzde 79, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi toplamında yüzde 50, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,37'lik pay edindi.

Erzurum Ocak Ayı Nakdi Kredi Verileri

Erzurum'da yılın ilk ayında 13,0 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,7 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 16,7 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 22,1 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

İlde 2021 Ocak ğayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 17 bin 251 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 885 TL, toplam nakdi kredi de ise 22 bin 137 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum

Ocak 2021 dönemi kaydında Erzurum'da 13,0, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,0, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 23,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 51,7 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 25,2 oldu.

Özel Banka Kredileri ve Erzurum

Dönemde Erzurum'da 3,7, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 5,1, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,5, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 24,0 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,41 olarak tespit edildi.

Bölgesel Toplam Kredi Verileri ve Erzurum

Ocak 2021 dönemi ölçeğinde Erzurum'da 16,7, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,2, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 75,7 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin BÖLGE toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 22,16 olarak bildirildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Doğu Anadolu, Türk Lirası, Erzurum, Ocak, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title