Dosiad, Doğunun Kalkınma Sorunlarını Ele Aldı

Dosiad, Doğunun Kalkınma Sorunlarını Ele Aldı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (Dosiad), "Bölge Ekonomisi ve Katma Değer Sorunu" Konulu İstişare Toplantılarını Sürdürüyor. Toplantının İlk Etabında Bölgesel Kalkınma Farklılıkları ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin Kalkınma Sorunları Ele Alındı.

Dosiad, Doğunun Kalkınma Sorunlarını Ele Aldı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD), "Bölge Ekonomisi ve Katma Değer Sorunu" konulu istişare toplantılarını sürdürüyor. Toplantının ilk etabında bölgesel kalkınma farklılıkları ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınma sorunları ele alındı.

Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotta sürdürülecek toplantılarda 'Erzurum ve özellikli il konumu, marka oluşturma sorunu, ekonomik problemler ve sosyal olayları algılamaya etkileri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kalkınmaya olumsuz etki eden faktörler, Doğu Anadolu Bölgesi ilçelerinin sosyo ekonomik performans düşüklüğü sorunu' başlıklı konular ele alınacak.

DOSİAD'ın "Bölge Ekonomisi ve Katma Değer Sorunu" istişare toplantısında açılış sunumunu yapan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydemir, 2008 yılının 'Doğu Anadolu Bölgesi'ne Yoğunlaşma Yılı' olarak ilan edilmesini, bu dönem içinde bölgenin kalkınma sorunlarının ciddi ve kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini bildirdi. Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yatırım planlamalarının genellikle kent merkezli yapıldığını, ilçe ve belde faktörlerinin ise değerlendirilmediğini belirterek, Doğu Anadolu Bölgesi

ilçelerinde pilot alanlar seçilerek ekonomik yapılanma, kaynak değerlendirme odaklı yatırımlar gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Doğunun kalkınmışlık farkı bakımından, bölgeler sıralamasında son sırada yer aldığı gibi, bölge ilçelerinin de sosyo-ekonomik kalkınmışlık performansı sıralamalarında ilçeler sıralamalarında en alt gurupta yer aldığını vurgulayan Aydemir, bu durumun ilçelerin yaşanabilir kılınmasına yönelik yatırımların gerçekleşmemesinden kaynaklandığını ifade etti. Göç olgusu

irdelendiğinde, ilçelerden kent merkezlerine veya başka bölge illerine yoğunlaşmanın görüldüğünü kaydeden Aydemir, "Göçü durdurmanın yolu, yalnızca bölge illerini değil aynı zamanda ilçe ve beldelerini de refah düzeyi bakımından yükseltmekle mümkündür. Artık Türkiye'de yapısal değişiklikleri yönlendirenler, yatırımları planlayanlar ve doğuya önem verenler Doğu Anadolu Bölgesi'ni özelde değerlendirmek durumundadırlar" dedi. 2007-2011 döneminin Doğu Anadolu Bölgesi sosyo-ekonomik yapılandırma dönemi olarak

belirlenmesini isteyen Aydemir, bu odaklaşmanın gerçekleşmemesi halinde göç olgunun giderek güç kazanacağını bildirdi.

İSTİHDAMA YÖNELİK YATIRIM AZLIĞI

Erzurum'dan örnekleme yapan Aydemir, ilçelerde üniversitenin eğitim yatırımları dışında istihdama yönelik yatırım olmadığını savunarak, "İlçelerin sosyal ve ekonomik envanterleri yok. İlin tarımsal önceliği olmasına ve ilçelerin büyük bir bölümü tarımsal kaynaklar barındırmasına rağmen, ilçelerimizde bu noktada yatırım bulunmuyor. Aynı durum turizm sektörü için de geçerli" diye konuştu. İlçelerde iş bulamayan, elindeki kaynakları değerlendiremeyen insanların çok doğal olarak göç etmek durumunda

bırakıldığını anlatan Aydemir şunları aktardı:

"İlçeleri kalkındırma anlayışına yoğunlaşmazsak, ilçe yaşayanlarını yerinde değerlendirip, iş bulmalarını sağlayamazsak, mevcut nüfusu koruyamayız. İlçelerimizi değerlendirmek, oraları yaşanabilir hale getirmek siyasette ekonomiye yön verenlerin boyun borcudur. Biz DOSİAD olarak 2008 yılının 'Doğu'ya yoğunlaşma yılı' ilan edilmesini ve bu zaman dilimi içinde gerek kaynak envanteri çıkarılması ve gerekse de yatırım planlaması yapılmasını teklif ediyoruz. Doğu Anadolu, beşeri sermayesiyle tanıtım fırsatı

bulmalı. Ekonomik kaynakları anlatılmalı. Biz her türlü desteğe varız. Önemli olan siyasi otoritenin de buna hazır olmasıdır."

Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz bölgesi ilçelerinin kaynaklarına göre markalaşmaya gittiğini, son yıllarda İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini de bu eyleme katıldığını ifade eden Aydemir, "Doğu Anadolu Bölgesi'nden bir marka ilçeyi söylemek mümkün değil. Çok açık söylemek gerekirse bu doğu Anadolu bölgesine belirli bir pencereden bakış yüzünden olmuş, Doğu Anadolu ilçeleri gereken ilgiyi görmemiştir. Bu gidişata dur demek lazımdır" şeklinde konuştu.

(İRT-İRT-OK-Y)

Kaynak: İHA