Dosiad Başkanı Aydemir, Seçim Sonuçlarını Yorumladı

Dosiad Başkanı Aydemir, Seçim Sonuçlarını Yorumladı

Milletvekili Genel Seçimleri Sonuçlarını Değerlendiren Doğu Anadolu Sanayici İşadamları Derneği (Dosiad) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydemir, "Milletin Dediği Olmuş, Sandıkta Halkın Demokratik Eğilimi Ortaya Çıkmıştır" Dedi.

Dosiad Başkanı Aydemir, Seçim Sonuçlarını Yorumladı

Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Doğu Anadolu Sanayici İşadamları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydemir, "Milletin dediği olmuş, sandıkta halkın demokratik eğilimi ortaya çıkmıştır" dedi.

Yaptığı açıklamada, demokrasinin bir üslup ve yaşama biçimi olduğunu, her zaman halkın düşüncelerini ifade ettiğini kaydeden Aydemir, "Halk sandıkta demokrasinin gereğini yapmıştır. Önemli olan demokratik anlayışın bütün siyasi eylemlere yansıtılması, seçimlerin hayata geçirilmesi, çıkacak sonuçlara da herkesimin itibar etmesidir. Halk demokrasi dersi vermiştir. Bundan ibret ve sonuç çıkarmak ise siyasi parti ve otoritelere düşer. Bu seçimlerden çıkarılacak en önemli sonuçlardan birisi halkın seçimlerde

gösterdiği yüksek demokrasi terbiye ve hassasiyetinin siyasi partilerce örnek alınması zorunluluğudur. Bu görev öncelikle de siyasi parti yöneticilerine düşmektedir" diye konuştu.

Aydemir, seçim sonuçlarının bir mesaj niteliği taşıdığını ve satır aralarının iyi okunması gerektiğini kaydetti. Halkın demokrasi teması içinde demokratik reflekslerini oy ile seslendirdiğini, sonuçlardan çok halkın eğilim ve yoğunlaşmasının daha önemli olduğunu söyleyen Aydemir, "Halk, demokrasi konusundaki hassasiyetlerini oylarıyla aktarmıştır. Yani her şeyde demokrasi demiştir. Başka bir deyişle halk, siyasetçilere, siyasete etki eden bütün unsur ve aktörlere bir yol haritası çizmiştir. Bundan sapma

olursa, sonucuna herkesin katlanması gereğini ortaya koymuştur. Sonuçlar iyi okunmalıdır. Seçim sonuçlarına değil, ortaya çıkan fikre dikkat edilmelidir" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin bölgeler arası kalkınmışlık farklarından sıyrılması için, bölgesel bir ekonomik platform oluşturulmasını mutlak bir gereklilik olarak gördüklerini söyleyen Aydemir, iller ve bölgeler arasındaki ekonomik performans farklılıklarının giderilmemesi halinde göç olgusunun daha da güç kazanacağını, bunun göç veren il ve bölgelerde olduğu kadar göç alan il ve bölgelerde de sosyo-ekonomik sorunlara yol açacağına değindi.

"TEŞVİKLER GÜNDEME GETİRİLMELİ"

Yeni dönemde teşvik uygulamalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini, teşviklerin yerel ve sektörel bazda ele alınmasının şart olduğunu ifade eden Aydemir, "Teşvikli il sayıları yeniden düzenlenmelidir. 49 il içinde sosyal ve ekonomik performansı birbirinden oldukça farklı iller yer almaktadır. Bu da yatırımda yönü avantajlı illere çekmekte, Erzurum gibi iller ise yatırım alamamaktadır. Biz önce teşvikli illerin yeniden belirlenmesini ve daha sonra da her ilin potansiyel, imkan ve kaynağına yönelik

sektörel uygulamaların başlatılması gerektiğini söylüyoruz. Bu kaçınılmaz bir tasarruftur" değerlendirmesini yaptı.

"ERZURUM KALKINMAZSA BÖLGE KALKINAMAZ"

Erzurum'un geçmişinden kaynaklanan ve onu itibarlı, özellikli olarak tarife imkan veren bir karizması bulunduğunu, ilin yokluk ve yoksullukla adının anılması, ihtiyaçlı il halinde bulunmasının ise bu karizmayı zedelediğini kaydeden Aydemir, şunları kaydetti:

"2007-2011" dönemi Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkındırılma dönemi olmalı. Erzurum, bölgenin değerlerini harekete geçirecek özelliği ve konumu dolayısıyla da pilot il olarak seçilmeli. Bugün doğu bölgeler arası kalkınma sıralamasında son sırada. Erzurum'da iller içinde aynı durumda. Biz Erzurum'un kalkınma atağına sokulmasıyla bölgeye de bir dinamizmin aktarılacağına inanıyoruz. Erzurum kalkınmazsa bölge kalkınamaz"

(İRT-İRT-OK-Y)