Haberler » Ekonomi » DOGÜNKAD'da Başkan Değişmedi - Ekonomi

DOGÜNKAD'da Başkan Değişmedi

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanlığına mevcut başkan Nevin İl yeniden seçildi.

DOGÜNKAD'da Başkan Değişmedi

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği'nin (DOGÜNKAD) 2. Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurul'da, yeniden başkan seçilen Nevin İl, Küçük ve orta ölçekli üretici profiline sahip olan bölgede sanayinin henüz çok gelişmediğine işaret ederek, "Büyük oranda küçük ölçekli üretimin olduğu bölgemiz, Ortadoğu'ya yakın mesafede olmasına rağmen krizi en sıkıntılı biçimde yaşadı" dedi.


2011 yılında 'da kurulan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD), geçtiğimiz hafta sonu Olağan Genel Kurula gitti. Dernek binasında yapılan kongrede Nevin İl yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi. Dernek Başkanı Nevin İl, kongrenin açılışında yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği olarak, 2. Genel kurulunu 21. Yüzyılda dünyada dengelerin, kavramların değiştiği bir dönemde gerçekleştirdiklerini söyledi.

SOSYAL, SİYASAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Dünyada sosyal siyasal ekonomik ve teknolojik gelişmeler yaşandığına işaret eden İl, "Bilgi ve teknoloji toplumu olarak adlandırılan çağımızda, 'de de önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler olumlu ve olumsuz hepimizi etkilemektedir" dedi.

BÖLGE SANAYİSİ ÇOK GELİŞMEDİ

İl, Küçük ve orta ölçekli üretici profiline sahip olan bölgemizde sanayi henüz çok gelişmediğine değinerek, "Büyük oranda küçük ölçekli üretimin olduğu bölgemiz, Ortadoğu'ya yakın mesafede olmasına rağmen krizi en sıkıntılı biçimde yaşadı. Diğer yandan, yaşadığımız bölgenin en temel ve en öncelikli sorunu olan Kürt sorunu hala önemini korumaktadır. Atılan adımlar olmasına rağmen sorunun adil ve demokratik kanallarla kesin çözüme kavuşturulmamış olması, demokrasi ve insani haklar açısından yeterli değildir. Ayrıca bölgenin ekonomik sorunlarının daha da derinleşmesine sebebiyet vermektedir" dedi.

YATIRIMLAR İÇİN GÜVENLİ BİR ORTAM OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMEKTEDİR

İl, Bölgenin son teşvik yasası kapsamında 6. Bölgede yer aldığını ve çeşitli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Ancak hala yatırımlar için güvenli bir ortam olarak değerlendirilmemektedir. Bu anlamda atılan adımları destekliyor ve sorunların kalıcı ve kesin çözümlerinin bir an önce gerçekleşmesi umudumuzu dile getiriyoruz" diye konuştu.

EŞBAŞKANLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ

Günümüz dünyasında kadın-erkek eşitsizliğinin en somut yaşandığı alan siyasi ve ekonomik hayat olduğunu vurgulayan İl, şöyle dedi:
"Çalışan, işveren, istihdam oranlarının tümünde, ibrelerin biri aşağıda biri yukarıdadır. Kısacası verilerde iyimser olunmasına rağmen uçurum mevcuttur. Aşağıda olan ibre ise her alanda olduğu gibi kadınlarla ilgili olan verilerdir. Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yasalarda değil hayatın kendisinde karşılığını bulması için pozitif olarak uygulanması desteğine ihtiyaç vardır. aynı şekilde ne yazık ki toplumun yarıdan fazlasını temsil eden bizler, siyasi partilerin bünyelerinde ve parlamentolarda da yeterince temsil edilmemekteyiz. Bu durum katılımcı ve çoğulcu demokrasi için önemli bir problemdir. Bunun için eşitlikçi toplumsal cinsiyet politikalarının hayatın her alanında projelendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda yerel yönetimlerde eşbaşkanlık sistemini destekliyor bunun bütün kurumlara yayılmasını ümit ediyoruz"

ÜLKEDE KADINA ŞİDDET SON DERECE YAYGIN

İl, Türkiye'de Kadına karşı uygulanan şiddet son derece yaygın olduğunu ifade ederek şöyle dedi;
"Her ne kadar çıkarılan Kanunlarla şiddet mağdurlarının başvuracakları mekanizmalar düzenlenmiş ise de bunlar yeterli değildir. Belediyeler yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden sığınma evleri yetersizdir. En önemli ise Kadının şiddet gördükten sonra korunmasının yeterli olmayıp şiddete uğramadan önce daha sağlıklı bir toplumun oluşturulması için de öncelikle erkeğin eğitilmesi şarttır. Şiddetin normal bir olay olarak algılanmasının mutlaka engellenmesi gerekmektedir. Diğer yandan kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayat da yer almasının en önemli zorluklarından biri de çocuk bakımıdır. Bunun içinde her mahalleye kreş talebi haklı olandır ve kadınların hayatını kolaylaştıracaktır.

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ

Derneğimizin yönetim kurulu ve üyeleri; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması taleplerini, yaşamın her alanında özellikle ekonomik çalışma hayatında kadın sorunlarına bir nebze de olsa çözüm getirmesi amacıyla dile getirmekte ve çaba göstermektedir. Bu amaçla geçen süre zarfında çeşitli projeler geliştirdik, çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın bir kısmını ticaret odası ve iş dünyasıyla ortak gerçekleştirdik. Bir kısmını ise Dernek olarak kısıtlı imkânlarımızla tek başımıza gerçekleştirdik"

Düzenlenen kongrede, DOGÜNKAD'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
"Nevin İl, Leyla Kızılkaya Altun, Rozan Berkpınar, Sevim Vural ve Ruken Kırbaş"

Kaynak: Temsilci

Manşet

Haberler