Doğu Perinçek: Yetkili Mahkeme Kararı Yok, Bu Nedenle 'Ermeni Soykırımı' Yok - Haberler
Haberi Paylaş

Doğu Perinçek: Yetkili Mahkeme Kararı Yok, Bu Nedenle 'Ermeni Soykırımı' Yok

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doğu Perinçek: Yetkili Mahkeme Kararı Yok, Bu Nedenle 'Ermeni Soykırımı' Yok

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Danimarka Hükümeti ve Meclisi ile Fransa Anayasa Konseyi'nin 1915 olayları konusundaki son kararlarına ilişkin "'Ermeni soykırımı' iddiası artık Avrupa'da hukuken geçerli değildir.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Danimarka Hükümeti ve Meclisi ile Fransa Anayasa Konseyi'nin 1915 olayları konusundaki son kararlarına ilişkin "'Ermeni soykırımı' iddiası artık Avrupa'da hukuken geçerli değildir. 12 yıllık mücadele sonunda Avrupa'da kabul edilen şudur. Ermeni soykırımı suçunun işlendiği konusunda yetkili mahkeme kararı yok. Bu nedenle 'Ermeni soykırımı' yok" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, bugün partisinin İstanbul İl Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Danimarka Hükümeti ve Meclisi ile Fransa Anayasa Konseyi'nin 1915 olayları konusundaki son kararlarını değerlendirdi. AİHM 2. Daire ve Büyük Daire kararlarının Avrupa'da yeni bir hukuk ve siyaset iklimi yarattığını vurgulayan Perinçek, "Birer gün arayla Danimarka Meclisi ve arkasından Fransa Anayasa Konseyi kararları geldi. Bu kararlar, Avrupa'da 1915 olayları konusundaki yeni iklimi yansıtıyor. Yeni iklimi, yalnız yargı kararlarında görmüyoruz. Hukuk öğretisi de bu iklimde hayat buluyor. Avrupa üniversitelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinde AİHM Perinçek-İsviçre Davası okutuluyor. Seminerler, doktora dersleri düzenleniyor. Yargının ve hukuk öğretisinin buluştuğu görüş şöyle özetlenebilir. Mahkeme kararı yok. Ermeni Soykırımı yok" diye konuştu.

"AİHM, SOYKIRIM TANIMINA GİRMEKLE 1915 OLAYLARININ HUKUKİ NİTELEMESİNİ ELE ALDI"

Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkemenin karar verebileceğini belirten Doğu Perinçek, şunları söyledi: "AİHM 2. Dairesinin Perinçek-İsviçre Davasındaki 17 Aralık 2013 günlü kararı ve AİHM Büyük Dairesinin 15 Ekim 2015 günlü kararı, artık dünyanın her yerinde geçerlidir. İsviçre Federal Mahkemesi de 25 Ağustos 2016 tarihli kararıyla Perinçek hakkındaki mahkumiyet kararını kaldırdı. Bu kararlar, uluslararası hukuk açısından şu tarihsel saptamaların altına yargının mührünü vurmuştur. Soykırım, bir hukuk kavramıdır, bir suç tanımıdır. AİHM, soykırım tanımına girmekle, aslında 1915 olaylarının hukuki nitelemesini ele almıştır. Başka deyişle, Ermeni soykırımı var mı yok mu konusuna girmiştir. Soykırım kavramı, hukuki bir kavramdır, günlük dilimizdeki kırım, katliam, karşılıklı kırım gibi kavramlardan farklıdır. Sıradan insanlar ve kurumlar, bir eylemin kırım veya katliam veya karşılıklı kırım olduğu konusunda fikir yürütebilir. Ancak soykırım olduğuna hükmedemezler. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir. Soykırım hükmünde bulunmaya bırakalım parlamentoları, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir. BM 1948 Soykırım Sözleşmesi'ne göre, ancak suçun işlendiği ülkenin mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçunun işlendiğine hükmedebilir. AİHM, bu açıdan kendisinin de soykırıma hükmetme yetkisine sahip olmadığını belirlemektedir"

"BUGÜNE KADAR ALINMIŞ BİR YETKİLİ MAHKEME KARARI YOK"

Ermeni soykırımı iddialarının, bütünüyle hukuk dışı olduğunu vurgulayan Perinçek, şöyle konuştu: "Soykırım suçunu, hükümetler veya kurumlar veya milletler, başka deyişle tüzel kişiler ve topluluklar işlemez. Soykırım suçunu, tıpkı adam öldürme, yankesicilik veya hırsızlık suçlarında olduğu gibi bireyler işler. Suça katılmak da bireysel bir eylemdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti veya Türkiye Devleti veya hükümetleri veya Orduları gibi tüzel kişilerin ve kurumların soykırım suçu işlediği gibi iddialar, Ceza Hukukunun temel ilkeleriyle bağdaşmaz. 1915 olaylarında soykırım işlendiğine dair yetkili mahkeme kararı yok. Ceza Hukuku, bireylerin suç oluşturan eylemleriyle ilgilenir. 1915 yılında işlenen eylemlerin soykırım suçunu oluşturduğuna ilişkin bugüne kadar alınmış bir yetkili mahkeme kararı yoktur. O nedenle Ermeni soykırımı iddiaları, bütünüyle hukuk dışıdır. Soykırımın bir suç tanımı olduğu saptandığı an, 1915 olaylarında böyle bir suç işlenmediği de saptanmış olur. Çünkü yetkili Türk mahkemesinin veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu yönde bir kararı bulunmuyor"

"YAHUDİ SOYKIRIMI, YETKİLİ MAHKEME KARARIYLA HÜKME BAĞLANMIŞ TEK SOYKIRIM SUÇU"

Soykırım suçuyla ilgili 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ne atıfta bulunan Perinçek, "1915 olayları Holocaust diye anılan Yahudi soykırımından farklıdır, aynı sınıflamaya konamaz. Bilindiği gibi Yahudi Soykırımı, yetkili mahkeme kararıyla hükme bağlanmış tek soykırım suçudur. Oysa 1915 olayları hakkında bir yargı kararı bulunmuyor. 1948 yılı öncesindeki eylemlerle ilgili olarak soykırım suçu işlendiği hükmü verilemez. Çünkü soykırım suçu, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'yle kabul edildi. 1948 yılı öncesinde soykırım diye bir suç tanımı yoktu. Kanunsuz suç olmaz ilkesi, çağdaş Ceza Hukukunun temelidir. Hiç kimse 1948 öncesi eylemleri nedeniyle soykırım suçundan mahkum edilemez. Doğu Perinçek, Ermenilere karşı bir aşağılama ve nefret söyleminde bulunmuyor. AİHM kararlarına göre, Doğu Perinçek, Ermeni soykırımı yalanını emperyalistlerin uydurduğunu söylüyor, Ermenileri değil, emperyalistleri hedef alıyor. Ayrıca Perinçek'in kimliği ve kişiliği de nefret ve aşağılama eylemine uygun değildir" dedi.

"'ERMENİ SOYKIRIMI' YOK"

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, şöyle devam etti: "Bir tarih konusu olarak 1915 olaylarının tartışılması özgürlüğü güvence altındadır. Ancak mahkemelerin yetkisini gasp etme özgürlüğü yoktur. Tarihçilerin ve herkesin 1915 olayları konusunda istediği görüşü açıklama özgürlüğü vardır. Ancak 1915 olaylarının soykırım olup olmadığı konusunda, kendisini yetkili mahkeme konumuna oturtup hüküm verme yetkisi yoktur. O nedenle tartışma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, 1915 olaylarında ne oldu, nasıl ve niçin oldu konusundadır. Bununla birlikte hiç kimse mahkemenin yerine geçip '1915'te falanca kimse soykırım suçunu işledi' diye hüküm kurma özgürlüğüne sahip değildir. Mahkemelerin yetkisini gasp etme özgürlüğü yoktur. Parlamentolar, hükümetler, üniversiteler vb, 1915 olayları konusunda soykırım hükmü veremezler. Hukuka göre, böyle bir özgürlük yok. AİHM'nin Perinçek-İsviçre Davası kararları, elbette öncelikle düşünceyi açıklama özgürlüğünü güvence altına alıyor. Çünkü bu dava İsviçre devletine karşı düşüncenin açıklanmasını cezalandırdığı için açılmıştı. Bununla birlikte AİHM Davasında yalnızca 'Ermeni soykırımı yalandır' deme özgürlüğü kazanılmadı. Çok daha önemlisi, 'Ermeni soykırımı' iddiası artık Avrupa'da hukuken geçerli değildir. 12 yıllık mücadele sonunda Avrupa'da kabul edilen şudur. Ermeni soykırımı suçunun işlendiği konusunda yetkili mahkeme kararı yok. Bu nedenle 'Ermeni soykırımı' yok" - İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title