Diyanetten Müftülerin Nikah Yetkisine "Suriyeli Eş" Ayarı
Haberler » Güncel » Diyanetten Müftülerin Nikah Yetkisine "Suriyeli Eş" Ayarı - Haber

Diyanetten Müftülerin Nikah Yetkisine "Suriyeli Eş" Ayarı

Diyanet, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluklarını içeren genelge yayınladı. Müftüler eşlerden biri yabancıysa işlem yapamayacak, zorla evlendirildiğini hissettiği kişinin nikahını kıymayacak.

, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluklarını içeren genelge yayınladı ve bunu tüm temsilciliklerine gönderdi.

EŞLERDEN BİRİ YABANCI OLURSA MÜFTÜNÜN YETKİSİ OLMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, müftüler, bu yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy sınırları içerisinde kullanabilecek, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde müftülüklerin evlendirme yetkisi bulunmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK

Müftünün evlenme başvurularını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, evlenmeyi gerçekleştirme, aile cüzdanını düzenleyip verme, evlenme bildirimi düzenleyerek bunu nüfus müdürlüğüne bildirme gibi görev, yetki ve sorumlulukları da olacak.

Müftüler, evliliğe ilişkin sunulan belgeleri inceleyebilecek. Evliliğe mani bir durum tespit edilirse müftü bu işlemi yapmayı reddedebilecek. Tarafların, tespit edilen bu maninin bulunmadığını belgeler ile ispatlayamaması halinde evlilik işlemi yapılmayacak.

RUH HALİNE BAKILACAK

Evlilik yapılırken taraflardan birinin, iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğu davranışlarından açıkça anlaşılırsa müftü, bu durumu taraflara bildirerek işlemi erteleyebilecek.

CEZAEVİNDE NİKAH İMKANI

Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde, tarafların istemesi halinde ise özel bina veya salonlarda, ikametgahlarda yapabilecek. Tutuklu ve hükümlüler için cumhuriyet savcılığının izniyle ceza ve tutukevlerinde, hastalar için ise baştabip veya müdürün izniyle hastanede de evlilik işlemi yapılabilecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Diyanetten Müftülerin Nikah Yetkisine "Suriyeli Eş" Ayarı

Manşet

Haberler