DİVANI LÜGATİT TÜRK HABERLERİ

DİVANI LÜGATİT TÜRK HABERLERİ

Gaün'de Hasan Celal Güzel Konferansı Bir takım insanlar tarafından söylenen 1912'den sonra Türk kelimesinin çıktığı yolundaki sözlerin tamamen yanlış olduğunu belirten Hasan Celal Güzel, "Kaşgarlı Mahmut'un Divanı...DİVANI LÜGATİT TÜRK 9.5.2013
'Uzaktaki Yakın - Kaşgar' Konferansı 100 Yıl önce Kaşgarlı Mahmut'un tanınmadığını söyleyen Dr. Doğan, "Kaşgarlı Mahmut Malazgirt Zaferinden bir yıl sonra, 1072 yılında Abbasi Hilefetinin merkezi olan Bağdat'ta 'D...DİVANI LÜGATİT TÜRK 8.5.2013