DİTAM Batman Bölgesi Tanıtım Toplantısı Düzenlenecek

DİTAM Batman Bölgesi Tanıtım Toplantısı Düzenlenecek

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) tarafından hazırlanan ve AB tarafından desteklenen "Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu" adlı proje, Batman'da tanıtılacak.

DİTAM Batman Bölgesi Tanıtım Toplantısı Düzenlenecek

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı Programı tarafından desteklenen "Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu" adlı proje, Batman'da tanıtılacak.

Diyarbakır ve Van bölge tanıtım toplantılarının ardından üçüncüsü olan Batman Bölgesi Tanıtım Toplantısı, Cumartesi günü 13.30–17.00 saatleri arasında DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yönetim kurulu üyeleri, proje koordinasyon ekibi ve Batman, Siirt, Şırnak illerindeki meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile Grand Hasankeyf Otel'de gerçekleşecek.

Eşitlikçi Demokrasi Kültürünün Geliştirilmesi Hedefleniyor

1 Şubat 2016'da hayata geçirilen "Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Platformu" adlı proje, Türkiye'de çoğulcu ve eşitlikçi demokrasi kültürünün geliştirilmesini ve Kürt sorununun çözümüne katkı sunmayı hedefliyor. Projeye ilişkin yapılan bilgilendirmede "Türkiye'de demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile yerleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri henüz çözülemeyen Kürt sorunudur. Kürt Açılımı, Demokratik Açılım, Eve Dönüş, Çözüm Süreci ile Akil İnsanlar Heyeti, umutları arttırmış ancak 2015 genel seçimleri öncesinden başlayan ve giderek artan çatışmalı süreç sorunun çözümünü bir kez daha askıya almıştır. Bugün gelinen noktada sivil toplumun tekrar aktif görev ve sorumluluk üstlenmesini gerektirmektedir. Bu amaca ulaşmak ve ülkede barışın yeniden tesisine katkı sunmak amacıyla Eşitlikçi ve Çoğulcu Demokrasi Ağı Projesi hayata geçirilmiştir" denildi.

Stk'lara Ulaşılıyor

Proje kapsamında, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan meslek odaları, barolar, sendikalar, STÖ'ler, sivil oluşumlar, kanat önderleri, sivil aktivistler, platformlara ulaşılarak, Doğu ve Güneydoğu'da faaliyet yürüten STÖ'ler arasında "Çoğulcu ve Eşitlikçi Demokrasi Platformu" kurulacak.

Çözüm Modelleri Geliştirilecek

Barışın Sürecini Yeniden Tesis ve Geliştirme Komisyonu ile Kültürel ve Azınlık Haklarını Geliştirme Komisyonu adı altında iki adet çalışma komisyonunun oluşturulması, STÖ-STÖ ve STÖ-Kamu Diyalog Toplantılarının düzenlenmesi, sosyal, siyasal ve kültürel politikalar için çözüm modellerinin geliştirilmesi, Bölgedeki STÖ'ler ile Ankara ve İstanbul'da bölgesel katılımlı STÖ'ler arası deneğim paylaşımı ve diyalog toplantılarının düzenlenmesi, çalışma komisyonları ve araştırma sonuçlarının hazırlanması ve yayınlanması hedefleniyor.