Dışişleri Bakanlığı'ndan Gümrük Birliği Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gümrük Birliği Açıklaması

Türkiye'nin Gümrük Birliği ile İlgili Olarak, Kıbrıs Rum Yönetimine Yönelik Politikasında Herhangi Bir Değişiklik Bulunmadığı ve Rum Yönetiminin Tanınmasının Söz Konusu Olmadığı Bildirildi. "Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Gümrük Birliği'ne Dahil Ettiğine" İlişkin Haberler Konusunda Bilgi Alınan Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Türkiye'nin Tutumunda Bir Değişiklik Olmadığını Belirttiler.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gümrük Birliği Açıklaması

Türkiye'nin Gümrük Birliği ile ilgili olarak, Kıbrıs Rum yönetimine yönelik politikasında herhangi bir değişiklik bulunmadığı ve Rum yönetiminin tanınmasının söz konusu olmadığı bildirildi. ''Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Gümrük Birliği'ne dahil ettiğine'' ilişkin haberler konusunda bilgi alınan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirttiler.

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin, ''Gümrük Birliği'ni Avrupa Birliğine son katılan 10 ülke meyanında, 2 Ekim 2004 tarihinde Rum kesimine de teşmil ettiğini'' anımsatarak, Dışişleri Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2004 tarihinde AB genişlemesiyle ilgili olarak yapılan açıklamada da ''Kıbrıs'' ifadesinin esasen yalnızca Rum tarafını işaret ettiğini, ''Kıbrıs Türklerini veya Adanın tümünü temsil etmediğinin vurgulandığını'' hatırlattılar.

Resmi Gazetede dün yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararınında, ''Gümrük Birliği bakımından Rum yönetimi ile ilgili yeni bir unsur getirmemekte olduğunu'' kaydeden kaynaklar, bu kararın, ''Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılan ve Gümrük Birliğine tabi olan ticari malların menşei kurallarıyla ilgili teknik bir düzenleme olduğunu'' belirttiler. Bu teknik düzenlemenin, AB ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması yapmış olduğu Fas, Tunus ve İsrail'i kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA