Dış ticarette AB'nin payı yükseliyor

Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda ilerleyen Türkiye'nin, dış ticaretinde AB'nin payı da adım adım yükseliyor.. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) verilerinden yapılan hesaplamalarına göre, Türkiye'nin ihracatında 1993 yılında yüzde 49.5 olan AB'nin

Dış ticarette AB'nin payı yükseliyor

Kaynak: Sabah