Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan 27,000 Dolarlık Makale Yarışması
Haberler » Dünya » Haber

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan 27,000 Dolarlık Makale Yarışması

T.c. Chicago Başkonlosluğu Ticaret Ataşesi Süleyman Sözeri, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Dış Ticaret Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Doktora Derecesini Almış Türk Vatandaşları Arasında Toplamda 27 Bin Dolar Tutan Bir Makale Yarışması Düzenleyeceğini Açıkladı.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan 27,000 Dolarlık Makale Yarışması

T.C. Chicago Başkonlosluğu Ticaret Ataşesi Süleyman Sözeri, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Dış Ticaret Haftası etkinlikleri çerçevesinde doktora derecesini almış Türk vatandaşları arasında toplamda 27 bin dolar tutan bir makale yarışması düzenleyeceğini açıkladı. Makale yarışmasında, dış ticaret bilincinin yaygınlaştırılması ve dış ticaretin ülkemiz açısından taşıdığı önemin toplumun her kesimine aktarılmasının amaçlandığını belirten Sözeri, "Dış Ticaret Müsteşarlığı bu yarışma ve dağıtacağı ödüllerle, ülke ekonomisi ve dış ticaret üzerine bilimsel çalışmalar yaparak, dış ticaretin ve dış ticaret literatürünün gelişmesine katkıda bulunan araştırmacıları teşvik etmeyi hedeflemektedir." dedi.

Araştırmacıların ithalat, ihracat, uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikaları, uluslararası ilişkilerin ekonomik yansımaları, dünya ekonomisi ve ticareti, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, serbest bölgeler, Avrupa Birliği, dış ticarette standardizasyon, teknik düzenlemeler ve denetim gibi dış ticaretle ilgili tüm konularda olacağını belirten Sözeri, "Yarışmada değerlendirme kriterlerine göre başarılı bulunan en fazla 10 makaleye 'Dış Ticaret Bilim Ödülü' ve 'Dış Ticaret Teşvik Ödülü' adları altında iki kategoride ödüller verilecektir." diye konuştu.

Yarışmayla ilgili bir kısım teknik detayların da bulunduğunu belirten Sözeri şunları söyledi: "Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, en az doktor unvanını haiz, yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde, araştırma enstitüleri ve uluslararası örgütler vb. kuruluşlarda fiilen görev yapan tüm araştırmacılar katılabilirler. Her yarışmacı, yarışmaya bir makale ile katılabilecektir. Bununla beraber birden fazla yazarlı bir makale ödüle değer bulunduğu takdirde, önceden ilan edilen ödül tutarı, yazarlar arasında paylaştırılacaktır."

Yarışmaya katılım tarihinin 31 Temmuz tarihinde sona erdiğini belirten Sözeri, şunları ekledi: "Ödül verilecek eserler, Seçici Kurulun önerileri dikkate alınarak, Dış Ticaret Haftası İcra Kurulu tarafından Ekim ayının ilk haftası içinde tespit edilecek ve sonuçlar, yurt içinden kazananlara doğrudan; yurt dışından kazananlara ise, Ticaret Müşavirlikleri/Ticaret Ataşelikleri aracılığıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir. Makale yarışması sonucunda, "Dış Ticaret Bilim Ödülü" kategorisine girmeye hak kazanan en fazla beş eser sahibine, 1.'lik Ödülü: 7.000 YTL , 2.'lik Ödülü: 6.000 YTL, 3.'lük Ödülü: 5.000 YTL, 4.'lük Ödülü: 4.000 YTL, 5.'lik Ödülü: 3.000 YTL, tutarında "Dış Ticaret Teşvik Ödülü" kategorisine girmeye hak kazanan en fazla beş eser sahibine de 2.000'er YTL tutarında nakit ödül verilecektir ki, bu da toplamda $27,000'a tekabül etmektedir." dedi.

Yarışmayı kazanan eser sahiplerine ödüllerin, Dış Ticaret Haftası çerçevesinde, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenecek törenlerde verileceğini belirten Sözeri, "Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin ulaşım, yemek ve konaklama masrafları Müsteşarlık tarafından karşılanacaktır. Son olarak yarışmaya katılacak olan akademisyenlerimizden, Dış Ticaret Müsteşarlığının web sitesinde (www.dtm.gov.tr) yer alan yarışma şartnamesini çok dikkatli biçimde okumalarını ve teknik detayları iyi kavramalarını, değerli çalışmalarını bu kriterlere göre hazırlayıp ilgili kurumlara bildirmelerini rica ediyorum."diye konuştu.