Dini Yayınlar Kongresi Sonuç Bildirisi Yayınlandı

Dini Yayınlar Kongresi Sonuç Bildirisi Yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 7. Dini Yayınlar Kongresi sonuç bildirisi yayınlandı.

Dini Yayınlar Kongresi Sonuç Bildirisi Yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 7. Dini Yayınlar Kongresi sonuç bildirisi yayınlandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ev sahipliğinde düzenlenen Dini Yayınlar Kongresi'nde bu yıl "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" teması işlendi.


Kongrede, "Gençlik Yayıncılığının Tarihsel Gelişimi", "Gençlere Yönelik Dini Yayıncılık", "Dijital Yayıncılık ve Gençlik", "Gençlik Yayıncılığında Sorunlar" ve " Gençliğe Yönelik Yayıncılıkta Gelecek Perspektifi" konuları beş farklı oturumda masaya yatırıldı.


Kongrenin son gününde, lise ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla "Genç Oturumu" yapıldı.

Kongrede, dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında fikir birliği sağlanan hususlardan oluşan sonuç bildirisi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt tarafından okundu.


Bildiride özetle şu ifadelere yer verildi:

"Hayatın bütün alanlarında büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, toplumun geleceği ve güvencesi olan gençlere yönelik yayınlar yeni bir duyarlılıkla ele alınmalıdır. Gençlere yönelik yayınların niteliği ve niceliği zamanın şartlarına uygun olarak, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ciddi anlamda değişime uğramıştır. Dini sahada sahih bilgiye riayet etmeyen ve gençlerin ahlaki gelişimlerini göz ardı eden yayınların çoğaldığı da dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.Günümüzde zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar kapsamında, sanal dünyadaki bazı içerik ve uygulamalar gençliği tehdit etmektedir. Gençliğe yönelik yayıncılığın sağlıklı bir kimlik ve zihniyet inşasına katkısı daima gündemde tutulmalıdır. Gençliğe yönelik dini yayın üretirken hedef kitle iyi analiz edilmeli; gençlerin öncelikli sorunları, beklentileri ve eğitim düzeylerinin yanı sıra bilişsel, zihinsel ve ahlaki gelişimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Gençlerin iletişim sistemlerinin farklı uygulamalarına yönelerek kendi okuma-yazma alanlarını oluşturmaları, yayın alanında güncel şartların dikkate alındığı doğru politikalar izlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerin içinde bulunduğu dini ve sosyo-kültürel şartlar dikkate alınarak gençlerin kimlik ve kişilik inşasına katkı sağlamaya, milli ve manevi değerlerini korumaya yönelik tercüme ve telif eserler üretilmelidir. İslam dininin dünya görüşünü, evrensel değerlere bakış açısını, insanın yaratılış gayesini, hak ve özgürlük alanlarını ortaya koyan eserler hazırlanmalıdır.


İnanç karşıtı akımlara, yeni dini hareketlere, batıl inanç ve hurafelere karşı gençlerimizi uyaran, onların İslam dininin Kur'an ve sünnete dayalı sahih bilgisiyle buluşmalarını sağlayan eserler kaleme alınmalıdır. Dini inanç ve değerleri istismar eden FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerine, yıkıcı fikirlere, sapkın inanç ve akımlara, İslam karşıtlığından İslam düşmanlığına evrilen İslamofobi propagandalarına karşı gençleri bilinçlendirilmeye yönelik yayın faaliyetleri artarak devam etmelidir. İnanç meselelerine yönelik üretilen polemikler, bazı Kur'an ayetlerine dair gündemde tutulmaya çalışılan itirazlar ve hadis rivayet geleneğinin güvenilir olmadığına dair iddialar konusunda gençlerimizi bilinçlendiren eserlerin hazırlanmasına bilhassa önem verilmelidir.Gücünü topladığı kurumsal ya da bireysel paylaşım ve yayınlardan alan dijital dünya, sınırları imha ederek kullanıcılara mahremiyet hakkını uygun görmeyen, meşruiyeti ifşa mecburiyeti üzerine kurulu ölçüsüz bir alan oluşturmuştur. Gençliğin yoğun bir biçimde etkileşimde olduğu bu sarmalı, sahih düzleme taşıma sorumluluğunu hisseden bir yayın anlayışı geliştirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumsal idari yapılanmalara giderek dijital dini yayıncılık ile ilgili birim/birimler tesis etmelidir."

Kaynak: AA