Dil Bir Milletin Kimliğini Yansıtır

Dil Bir Milletin Kimliğini Yansıtır

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, "Dil kültürümüzün, kimliğimizin en önemli unsurudur.

Dil Bir Milletin Kimliğini Yansıtır

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, "Dil kültürümüzün, kimliğimizin en önemli unsurudur. Dil bir milletin kimliğini yansıtır." dedi.

Günşen, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nce gerçekleştirilen "Dünü, Bugünü, Geleceği Üzerine Dilimiz Türkçe" konferansında yaptığı konuşmada, Türkçe'nin dünya dilleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dilin sıradan basit bir iletişim aracı olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Günşen, Türk dilin kültürel özellikleri, taşıdığı tarihi değerleriyle ön planda olduğunu belirtti.

Dillerin önemine değinen Günşen, "Dil kültürümüzün, kimliğimizin en önemli unsurudur. Dil bir milletin kimliğini yansıtır. Hatta tek başına kimliğimizdir diyeceğimiz özelliğe, niteliğe, vasfa sahip olduğumuz kıymet ve değerdir. Bizi her anlamda ele veren dil bir kültür unsuru olarak bir milleti millet yapan sıradan bir halk topluluk olmaktan çıkarıp şuurlu bir halk, millet haline getiren değerlerden biridir." diye konuştu.

Günşen, her milletin kendi lisanında yaşadığını, kendi lisanında var olduğunu, kendi lisanıyla varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

"Biz kainatı, dünyayı hiç şüphesiz ana dilimizin penceresinden seyreder, ana dilimizin penceresinden algılar, adlandırır ve o dünyanın içerisinde dilimizle yaşarız" diyerek konuşmasını sürdüren Günşen, şöyle devam etti:

"Her millete mensup her insan için genel bir doğrudur. Her milletin ferdi kainatı kendi ana dili penceresinden seyreder ve algılar. Yani bir nevi dil ile dünya bizim ellerimizin arasındadır, içindedir, hayal dünyamızdadır, düşünce dünyamızdadır. Türk dili 5 bin dünya dilinden 3 özelliği ile öne çıkar. Tarihi derinliği, coğrafya genişliği ve konuşurluluğu en fazla olan 5 dilden biridir. Türkçe sıradan bir dil değil, Avrupa'da ve Asya'da bizim dilimizde mukayese edilecek dillerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Türk dilinin yaygın konuşulması bizim göğüsümüzü kabartıyor."

Konuşmaların ardından Günşen, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA