Dijital Anadolu Projesi Üretim Sektörünü Dijital Dönüşüme Katacak

Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin günümüzde büyük bir hızla yaşanan dijital dönüşüme uyum sağlamasını sağlamak ve bu sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle "Dijital...

Dijital Anadolu Projesi Üretim Sektörünü Dijital Dönüşüme Katacak

Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin günümüzde büyük bir hızla yaşanan dijital dönüşüme uyum sağlamasını sağlamak ve bu sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle "Dijital Anadolu" projesini başlatacak.

Bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmada KOBİ odaklı politikaların uygulanmasıyla ilgili faaliyetler yürüten Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yeni bir proje başlatıyor. KOBİ'lerin dijitalleşme sürecine yardımcı olmak, Dijitalleşmenin Liderleri'ni Anadolu ile buluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla "Dijital Anadolu" adıyla başlatılan proje, sanayinin ve üretimin dijitalleşmesi sürecinde üreticilere destek olmayı hedefliyor.

1 Mart'ta Antalya'dan başlatılacak "Dijital Anadolu" projesi ile; Antalya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana'da, ilin öne çıkmış sektörleriyle ilgili seminerler düzenlenecek, yaşanan teknolojik değişim ve atılması gereken adımlar tartışılacak ve proje sonunda açıklanacak raporla çözüm önerileri sunulacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dijital Anadolu etkinlikleri, konusunda uzman dijital liderlerin de KOBİ'lerle bir araya gelmesini sağlayacak.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Bankalar Arası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Soner Canko, Microsoft Ortadoğu Sorumlusu Mehmet Üner, Fujitsu Kanal Satış Direktörü Emin Çalıklı, E-Ticaret Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel gibi isimler KOBİ'lere dijitalleşme süreçlerinde dijital dönüşümü ve yarattığı yeni araçların iş yapma süreçlerini nasıl kolaylaştırdığını aktaracak. 

Türkiye'nin dijitalleşme süreciyle ilgili bir yol haritası oluşturmak üzere, bir durum tespiti niteliğindeki Dijital Anadolu Raporu'nun da proje kapsamında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Her ilde üretimde lider sektörlere odaklanılacak 

Dijital dönüşümün öncülerini Anadolu'da KOBİ'lerle buluşturacak olan proje "Tarım, Otomotiv ve Tekstil" sektörleri ile seçilen alt sektörlerine odaklanıyor. Anadolu üreticisinin, teknolojik değişimin hızına ayak uydurabilmesi ve dijital dönüşümü sağlayabilmelerine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan Dijital Anadolu yapılacak etkinlikler ile gerçekleştirilecek. Her il için, üretimde hakim olunan sektörlerinden birine odaklanacak olan Dijital Anadolu etkinliklerinde aynı zamanda o ilde incelenecek sektöre ilişkin saha çalışmaları da gerçekleştirilecek. TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek'in koordinatörlüğünde Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada yürütülen çalışmalarla, il ve ilgili sektörün dijitalleşme süreci ölçümlenecek ve değerlendirmesi yapılacak.

TÜRKONFED raporları yol gösterici oldu

Günümüzde yeni bir sanayi devrimi veya 'Endüstri 4.0' olarak tarif edilen dijital dönüşümün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına nasıl bir kaldıraç etkisi yapabileceğini, belli sektörlerin nelere ihtiyaç duyduğunun belirlenmesini ve yol haritası çizilebilmesini hedefleyen Dijital Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesinde, TÜRKONFED'in 2011 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar ve yayınladığı raporlar etkili oldu. TÜRKONFED'in detaylı olarak incelediği orta-gelir tuzağı, yerel kalkınma; kent-bölge kavramı ve rekabetçilik gibi konulara getirdiği perspektif, Türkiye'nin sektörler bazında teknolojik inovasyon ve dijital ekonomi alanlarında güçlü ve zayıf yanlarının masaya yatırılmasına ve sektörel olarak 'katma değerli üretimi' engelleyen darboğazları aşmada üretilecek çözümlere de katkı sağlamayı planlıyor.(Fotoğraflı) - İstanbul