Dha Ankara- İçişleri Bakanlığı'ndan İlgezdi Hakkında Yürütülen Soruşturmalara İlişkin Açıklama

Dha Ankara- İçişleri Bakanlığı'ndan İlgezdi Hakkında Yürütülen Soruşturmalara İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dha Ankara- İçişleri Bakanlığı'ndan İlgezdi Hakkında Yürütülen Soruşturmalara İlişkin Açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında yürütülen soruşturmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Battal İlgezdi'nin görevinden uzaklaştırmasına dayanak teşkil eden soruşturma dosyalarına ilişkin Danıştay tarafından verilmiş 'Red' kararı ve adli mercilerce verilmiş 'Takipsizlik' veya 'Beraat' şeklinde karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımızca, Battal İlgezdi hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı, İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde devam eden 2017/443 Esas sayılı davada, Cumhuriyet Savcısının da 'Kamu Haklarından Yoksun Bırakılması' yönündeki talebine uygun, siyasi olmayan, tamamen hukuki gerekçelere dayanan bir karardır" denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızca, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik, gerçeği yansıtmayan açıklamalar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda Battal İlgezdi hakkında adli mercilerce takipsizlik ya da beraat kararı verilen konular gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldığı iddia edilmekte ve buna dayanak olarak kamuoyunda Buz Rezidans olarak bilinen yapı ve Erguvan Barış Parkı yapım ve kiralama ihalesi gündeme getirilmektedir. 

DANIŞTAY SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR

Bilinmelidir ki Buz Rezidans ve Erguvan Barış Parkı ile ilgili işlemlere ilişkin olarak Bakanlığımız Mülkiye Müfettişlerince yürütülen ön inceleme neticesinde Bakanlık Makamının 20.09.2016 tarihli ve 2016/387 sayılı kararı ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında 'Soruşturma İzni Verilmesi' kararı verilmiş olup, bu kararla ilgili Danıştay süreci devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erguvan Barış Parkı yapım ve kiralama ihalesi ve mal varlığına ilişkin olarak 2015/100639 no.lu dosya üzerinden başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Savcısı tarafından, Battal İlgezdi hakkında; İhaleye Fesat Karıştırma ve Haksız Mal Edinme suçlarından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılması, Bununla birlikte Battal İlgezdi'nin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesi gereğince sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevini üstlenmemesi gerektiği kanaati ile kamu haklarından yoksun bırakılması yönünde güvenlik tedbirlerinin uygulanması,

Talebiyle iddianame düzenlenmiş ve İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2017/443 Esas sayılı dosya üzerinden dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. Bunun dışında; Battal İlgezdi hakkında Görevi Kötüye Kullanma suçuna ilişkin 2013/138368 nolu dosya üzerinden başlatılan soruşturma İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 2016/236 Esas sayılı dosya üzerinden devam etmektedir. Yine Battal İlgezdi hakkında halihazırda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Görevi Kötüye Kullanma suçuna ilişkin 2015/72897, 2016/104330, 2016/168317, 2016/184546, 2017/11435, 2017/45981, 2017/77666, 2017/72797, 2017/93550, 2017/169616 ve 2017/183809 no.lu dosyalar üzerinden 11 ayrı soruşturma yürütülmekte olup, 2015/72897 ve 2017/183809 no.lu dosyalar kapsamında Danıştay incelemesi sonucu verilen soruşturma izinlerine istinaden soruşturmalar devam etmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı dışında Bakanlığımızca şikayet veya resen başlatılan soruşturmalar kapsamında mülkiye müfettişleri raporlarına istinaden Bakanlık Makamınca, Battal İlgezdi ve diğer ilgili Belediye görevlileri hakkında 28.06.2017 tarih ve 2017/149 sayılı, 08.09.2017 tarih ve 2017/235 sayılı kararlarla 'Soruşturma İzni Verilmesi' kararı verilmiş olup, bu kararlara ilişkin Danıştay süreci devam etmektedir.

'TAKİPSİZLİK' VEYA 'BERAAT' ŞEKLİNDE KARAR BULUNMAMAKTADIR

Yukarıda açıklandığı üzere Battal İlgezdi'nin görevinden uzaklaştırmasına dayanak teşkil eden soruşturma dosyalarına ilişkin Danıştay tarafından verilmiş 'Red' kararı ve adli mercilerce verilmiş 'Takipsizlik' veya 'Beraat' şeklinde karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla Bakanlığımızca, Battal İlgezdi hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı, İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde devam eden 2017/443 Esas sayılı davada, Cumhuriyet Savcısının da 'Kamu Haklarından Yoksun Bırakılması' yönündeki talebine uygun, siyasi olmayan, tamamen hukuki gerekçelere dayanan bir karardır." 

ANKARA

Kaynak: DHA