Devlet Bakanı Yazıcıoğlu: "Ekümeniklik Payesi Bizi İlgilendirmiyor"

Devlet Bakanı Yazıcıoğlu: "Ekümeniklik Payesi Bizi İlgilendirmiyor"

Diyanet İşleri Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, "Ortodokslar, Biriki İstisna Hariç İstanbul'daki Ortodokslar Patriğini 'Eşitler Arasında Birinci' Olarak Görürler. Bu Onların Kendi Sorunudur. Zaten Laik Bir Hükümet, Herhangi Bir Ruhani Paye Verme Yetkisine Sahip Değildir. Kendi Aralarındaki Tasnifler de Bizi Çok Fazla İlgilendirmiyor" Dedi.

Devlet Bakanı Yazıcıoğlu:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2008 yılı bütçesinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında konuşan Devlet Bakanı Prof Said Yazıcıoğlu, Fener Rum Ortodoks Patrikliği'nin, "ekümeniklik" tanımının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Yazıcıoğlu, milletvekillerinin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Dünyada altı civarında Ortodoks merkezi var. Biriki istisna hariç İstanbul'daki Ortodokslar Patriğini 'eşitler arasında birinci' olarak görürler. Bu onların kendi sorunudur. Zaten laik bir Hükümet, herhangi bir ruhani paye verme yetkisine sahip değildir. Kendi aralarındaki tasnifler de bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

-YENİ DİYANET YASASI-

Yazıcıoğlu, bütçe görüşmelerinde sonra yeni bir Diyanet İşleri Başkanlığı yasasının çıkarılacağını söyledi. Yazıcıoğlu, yeni yasada cemevlerinin yeralıp yeralmayacağı ve Alevilere Diyanet bütçesinden kaynak ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı yasası mezhep üzerine yapılan bir yasa değil. Hazırlıklar o şekilde yapılmıyor. Diyanet İşleri yasası ülkemizde yaşayan herkesin dini görevlerini, din konusunda sıkıntılarını gidebilecek bir üslup içinde çalışılıp hazırlanıyor."

-MİSYONERLİK-

Yazıcıoğlu, misyonerlik konusundaki bir soru üzerine de, bunun AB müktesebatına uyum için çıkarılan yasalardan kaynaklandığı görüşünün doğru olmadığını söyledi. Yazıcıoğlu, yasaklarla artık bir yere varılamayacağını, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin iyi eğitiminin gerekli olduğunu vurguladı. Yazıcıoğlu, bu konudaki projenin Diyanet tarafından başarıyla uygulandığını bildirdi.

-KİTAPLARDAN AYETLER ÇIKTI MI?-

Yazıcıoğlu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarından bazı ayetlerdeki bazı hükümlerin çıkarılıp çıkarılmadığı sorusu üzerine, bunun doğru olmadığını söyledi.

Yazıcıoğlu, bu konudaki sözleri seçimler sırasında çok dinlediklerini ve bunların bazı partilerin broşürlerinde yeraldığını ifade etti. Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet ifadeleri anlatılıyor. Kelime-i Tevhid dediğimiz, 'La ilahe illallah', Kelime-i Şahadet, 'La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah'Â… Bir tarafı bırakıp diğerini alınca buradan bir bölümün çıktığı söyleniyor. Halbuki orada bir kavram ifade ediliyor."

Yazıcıoğlu, aynı şekilde Kur'an'daki "dua ayetleri"nin de ayetin sadece dua kısmını kapsadığını ve sadece bunlar alınınca, ayetin bir bölümünün çıkarıldığının söylendiğini belirtti.

Yazıcıoğlu. "Bunlar uygun davranışlar değiller. Bu kitaplar, bizden önceki Hükümetler döneminde çıkarılan kitaplardır. Biz seçim sırasında bu kitapların yanlış olmadığını savunageldik" dedi.

MHP'li Vural ise yeni kitaplarda başka örnekler bulunduğunu belirterek, bunu kendisine getireceğini söyledi. (ANKA)

(AYL/GB)