Derece Meclis'e geldi

Memurlara derece verilmesini de içeren Devlet Memurları Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Derece Meclis'e geldi

Kaynak: Radikal