Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Uncuoğlu, rapor çalışmalarının değerlendirilmesi gündemiyle toplanan komisyonda, bugün 16. toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantılarda bugüne kadar kurum, kuruluş ve STK temsilcisi 97 kişiyi dinlediklerini ifade eden Uncuoğlu, 114 saatlik bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Çalışmalar sırasında toplam 2 bin 151 sayfa tutanak tutulduğunu, komisyona 68 rapor ve belge sunulduğunu, komisyonun da 51'den fazla bilgi ve belge talebi olduğunu anlatan Uncuoğlu, komisyonda görevlendirilen 19 uzmanla yaklaşık 80 saati aşan 9 çevrimiçi toplantıyla komisyon raporunun ana omurgasını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Uncuoğlu, taslak raporun "Türkiye'nin depremselliği ile hukuki ve kurumsal yapılanması", "deprem risk ve zararlarını azaltma çalışmaları", "deprem risk ve zararlarının azaltılmasına ilişkin öncelikler, sorun alanları" ile "sonuç ve öneriler" şeklinde dört bölümden oluştuğunu dile getirdi.

Komisyonda, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır kentsel dönüşüme genel bakış ve öneriler, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk de riskli yapıların dönüştürülmesine yönelik çözüm önerileri konulu sunum yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, güncel deprem mastır planı, kent jeolojisi çalışmaları, mikro bölgeleme çalışmaları, yer bilgi sistemi, tsunami tehlikesi çalışması, deprem hasar analizleri, afet risk gösterge sistemi çalışması, erken uyarı ve acil müdahale sistemi, heyelan tehlikesi çalışması, geçici toplanma ve barınma alanı ihtiyaç analizi ve kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının en kısa zamanda yapılması için gerekli denetleyici ve düzenleyici önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Belediyelerin dönüşüm yapılacak yapılar için yürürlükteki imar planı kullanım kararlarına uyulması kaydıyla uygulamaya esas ve özel hükümler çerçevesinde mevcut yapının inşaat alanını koruyan uygulama planları yapabileceği kanuni düzenlemeler getirilmesinin de önemine değinen Nasır, ayrıca ada bazlı düzenlemelerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

Nasır, dönüşüm yapılacak binalarda inşaat malzemelerinin KDV oranının yüzde 8'e çekilmesi, TOBB Yasası çerçevesinde Müteahhitler Odası kurulması ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması, yatay mimariyi destekleyici politikalar geliştirilmesi, yapı malzemelerinin kaynağında denetlenmesi gibi önerilerde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, kentsel dönüşüm için AFAD benzeri bir otoritenin kurulması gerektiğini belirtti. Yapı stokundaki yüksek risk nedeniyle bir an önce ve olabildiğince hızlı bir biçimde sağlıksız yapıların dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, mümkün mertebe bulunduğu mahalde korunarak yapıların dönüşümünün öncelenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Şentürk, kentsel dönüşümde ada bazlı olmanın son derece mantıklı olduğunu ancak mevcut yapı stokunun dönüşümünde parsel bazlı yapılanmanın da teşvik edilerek binaların kendi parsellerinde dönüşüm imkanlarının arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Karşılaşılan sorunların başında bilgi ve bilinç yetersizliğinin geldiğini söyleyen Şentürk, "Benim binam sağlam. Ben helal parayla yaptım, şu kadar çimento koydum." gibi bir direnç olduğunu ifade etti.

Bencillik ve çıkarcılık nedeniyle hali vakti yerinde olanların terk ettikleri sağlıksız binaları kiraya verebildiğine ya da sattığına dikkati çeken Şentürk, ekonomik yetersizlik ve imar planından kaynaklanan sorunlar olduğuna da değindi.

Şentürk, riskli binaların yıkılmasının hukuki olarak çok sert yaptırımlara tabi tutulması gerektiğini belirterek, kendilerine verilen süre içinde mülk sahiplerince yıkılmayan yapıların doğrudan kamu eliyle yıkılıp tekrar yaptırılabileceğini aktardı.

Dönüşüm için bir fon kurulması gerektiğini, yapılacak çeşitli düzenlemelerle de bu fona para aktarılabileceğini dile getiren Şentürk, fonu da yönetecek AFAD gibi yapı dönüşümü ile ilgili tam yetkili bir kurum oluşturulmasını önerdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Çok Okunan Haberler

title