Deneyimli Odyologların Rolü Önem Kazanıyor

Deneyimli Odyologların Rolü Önem Kazanıyor

İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü usta öğretici Mehmet Can, işitme ve denge bozukluklarının önceden tespit edilmesi, tanısının konması ve sonrasında tedavisi konusunda nitelikli odyoloji uzmanlarının önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekiyor.

26.09.2017 11:46 | Son Güncelleme: 26.09.2017 11:46
Deneyimli Odyologların Rolü Önem Kazanıyor

Odyoloji, işitme ve dengeyle ilgili çalışmalarınyapıldığı ve işitme-denge bozukluklarının araştırıldığı bir bilim dalı. İşitme ve denge bozukluklarının önceden tespit edilmesi,tanısının konması ve sonrasında tedavisi konusunda nitelikli odyoloji uzmanlarıönemli bir role sahip. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) SağlıkBilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim veren Odyoloji Bölümü'nde işitme kaybı vedenge bozukluğu alanında çalışma yapacak, bu konuda sorun yaşayan hastalarıntedavisine yardımcı olacak nitelikli sağlık personeli yetiştiriyor. İAÜ SağlıkBilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü usta öğretici Mehmet Can, odyolojieğitiminde temel amacın işitme kaybı ve denge bozuklukları konusunda yeterlibilgi ve beceri sahibi, tanısal testler ve uygulamaları en iyi şekildeyapabilen, işitme engellilerle iletişim kurabilen ve onların eğitimine aktifşekilde katılabilen, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmişbireyler yetiştirmek olduğunu söylüyor.

ODYOLOGLAR KRİTİKROLDE

Gerek kamu gerekse özel sektörde nitelikli sağlıkpersonelinin önemli bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Can, işitme ve denge ileilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin yönlendirmesiyle tanısaltestlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitmerehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi veprogramlanmasını yapacak odyologların da sağlık alanında önemli bir rolkazandığını söylüyor. İşitme sağlığının korunması ve işitme kaybınınönlenmesine yönelik çalışmalar yapan odyologların, sağlık alanındakigörevlerini şöyle sıralıyor: "İşitme tarama programlarında görev alır ve buprogramlardaki testleri yapar. Gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkındagerekli önerilerde bulunur. Cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesidurumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonu yapar. Kulağa implante edilencihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında cihaz ayarlamalarını yapar. İşitselalgı değerlendirmesi ve rehabilitasyonu yapar. İşitme ile ilgilieğitim programlarının hazırlanmasında görev alır."

Odyoloji eğitimi alan öğrencilere; klinikodyoloji, eğitim odyolojisi, pediyatrik odyoloji, geriatrik odyoloji,endüstriyel odyoloji, denge sistemi alanı ve konuşma-ses bozukluklarını içerenbir eğitim sunduklarını belirten Mehmet Can, odyoloji laboratuvarlarındaverilen uygulama eğitimlerin dışında, öğrencilerin odyoloji kliniklerindeyaptıkları yerinde uygulama eğitimleriyle de önemli bir fırsat yakaladıklarınıkaydediyor.

ODYOLOJİLABORATUVARI'NDA UYGULAMA DENEYİMİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Laboratuvarı'nınodyoloji eğitiminde önemli bir işleve sahip olduğunu belirten Mehmet Can,öğrencilerin uygulama konusunda deneyim kazanmasını sağlayan laboratuvarıngünümüz teknolojisini taşıyan cihazlarla, tüm ayrıntılar gözetilerekdonatıldığını söylüyor: "Öğrencilerimiz bu laboratuvarda Pürton Odyolojik TestYöntemleri, Objektif Odyolojik Test Yöntemleri, Odyometrik KonfigürasyonOluşturma ve Yorumlama, Kulak Kalıbı Çalışmaları, İşitme Cihazı Uygulama, Uyumve Yararlanım Çalışmaları, Çocuk Odyometrisi Uygulamaları ve Vestibüler Sistem TestYöntemlerini Uygulama ve Yorumlama gibi çalışmalar yapmaktadır."

Mehmet Can, sadece kulak burun boğaz doktorları iledeğil, tüm tıp bilimleri alanlarındaki uzmanlarla karşılıklı yönlendirmeninsağlanmasının gerekli olduğunu söylüyor. Can, odyologların sağlık sektörüiçerisindeki diğer uzmanlarla karşılıklı etkileşim içerisinde olmasınınöneminin altını çiziyor ve "Bu uzmanlarla karşılıklı pozitif bir iletişimkurmak, hem hastaların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de sabit biryönlendirmenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır" diyor.

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çok sayıdaodyoloji bölümünde eğitim görmüş personele ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapanMehmet Can, odyoloji mezunlarının çalışma alanlarını; Sağlık Bakanlığıbirimleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Koklear İmplant Merkezleri,İşitme Cihazı Merkezleri, İşitme Eğitim Merkezleri, okullar ve huzurevlerişeklinde özetliyor.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
title