"Denetmenlerin Yüzde 35'i Meslekten Ayrıldı"

"Denetmenlerin Yüzde 35'i Meslekten Ayrıldı"

Milli Emlak Denetmenleri Derneği Başkanı Bülent Üngüt, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Milli Emlak ve muhasebe denetmenlerini mağdur ettiğini belirterek, "KHK'nın yayımı tarihinden bu yana denetmenlerin yüzde 35'i meslekten ayrılmıştır.

Milli Emlak Denetmenleri Derneği Başkanı Bülent Üngüt, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) Milli Emlak ve muhasebe denetmenlerini mağdur ettiğini belirterek, "KHK'nın yayımı tarihinden bu yana denetmenlerin yüzde 35'i meslekten ayrılmıştır. Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı'ndan bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bülent Üngüt yaptığı yazılı açıklamada, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) mağduru Maliye Bakanlığı Milli Emlak ve muhasebe denetmenlerine TBMM Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu'ndan destek geldiğini, Komisyon'un adı geçen KHK ile mağdur edilen Milli Emlak ve muhasebe denetmenlerinden kendilerine gelen çok sayıdaki dilekçeyi inceleyerek karara bağladığını belirtti.

Üngüt, "Milli Emlak ve muhasebe denetmenleri ile özlük hakları, görev, yetki, sorumluluk ve statü bakımından büyük oranda eşit konumda olduğu vergi denetmenlerinin, 646 sayılı KHK ile maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri birleştirilerek 'vergi müfettişi' unvanı altında farklı bir statüye kavuşturulmuştur. Bu düzenlemeden sonra vergi denetmenlerinin, özlük hakları, görev, yetki, sorumluluk ve statü bakımından, emsalleri olan Milli Emlak ve muhasebe denetmenlerinden çok daha ileri bir noktaya taşınırken, Milli Emlak ve muhasebe denetmenlerinin söz konusu haklarında herhangi bir iyileştirilme yapılmamıştır. Kararda ayrıca Milli Emlak denetmenlerinin, 659 sayılı KHK ile yaptıkları iş ve görevleri benzer olmayan, işe alınmaları ve göreve başlama süreçleri birbirinden farklı olan uzmanlarla birleştirilmelerinin ölçülü bir yaklaşım değildir" diye konuştu.

Öte yandan defterdarlık uzmanı kadrosuna atanan Milli Emlak denetmenlerinden, 'denetim'le görevlendirilenler için rotasyon uygulamasının devam ettiğini, aynı unvana sahip olan diğer defterdarlık uzmanları için rotasyonun olmamasının aynı unvan altındaki personel arasında ayrı bir sorun olarak ortaya çıktığını kaydeden Üngüt, "Aynı unvanı taşıyan defterdarlık uzmanlarının bir kısmı denetim yetkisine haiz iken diğerlerinin bu yetkiye sahip olmamasının iş barışını olumsuz etkileyecektir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sınava girip başarılı olduktan sonra, Milli Emlak denetmeni ya da devlet malları uzmanı kadrolarına atanan personelden devlet malları uzmanlarının 659 sayılı KHK ile 'maliye uzmanı' kadrolarına atanmaktadır. Bu düzenlemeden sonra devlet malları uzmanları ile Milli Emlak denetmenleri arasında özlük hakları bakımından, Milli Emlak denetmenlerinin aleyhinde önemli bir fark oluştuğu belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların takipçisi olacaklarını söyleyen Üngüt şunları kaydetti: "Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı'ndan istenen Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu kararına konu edilen tespit, sonuç, kanaat ve değerlendirmelere ilişkin yapılacak düzenleme ve uygulamaların takipçisi olunması noktasında da Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'nı görevlendirmiştir. Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu'nun bahse konu kararının, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bizim için büyük bir umut olmuştur. Milli Emlak ve muhasebe denetmenleri, 2 Kasım 2013 tarihi itibariyle 659 sayılı KHK'nin üzerinden 2 yıl geçmiş olup, bu süre zarfında sorunlar artarak devam etmekteydi ve mağduriyetler had safhaya ulaşmaktaydı. Bugün itibariyle 214 Milli Emlak denetmeni ile 202 muhasebe denetmeni 81 ilde özveriyle görev yapmaktadır. Ancak belirtilen sorunlar nedeniyle KHK'nın yayımı tarihinden bu yana denetmenlerin yüzde 35'i meslekten ayrılmıştır. TBMM Dilekçe Komisyonu Genel Kurul kararının gereklerinin yerine getirilmesini Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden de umutla beklemekteyiz." - SAMSUN