Demir: "Yolsuzluk iddialarını özel sektörü istemeyenler ortaya atıyor"

Demir: "Yolsuzluk iddialarını özel sektörü istemeyenler ortaya atıyor"

Demir Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demir, kömürde yolsuzluk iddialarının, özel sektörün kömür üretiminde başarılı olmasını hazmedemeyenler ile bölgeye ithal kömür getirmek ve iktidarı töhmet altında bırakmak isteyen çevrelerce ortaya atıldığını söyledi.

Demir:

Demir Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demir, kömürde yolsuzluk iddialarının, özel sektörün kömür üretiminde başarılı olmasını hazmedemeyenler ile bölgeye ithal kömür getirmek ve iktidarı töhmet altında bırakmak isteyen çevrelerce ortaya atıldığını söyledi.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporunda özel kömür işletmeleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arasındaki kömür üretim-satışında yolsuzluk iddiaları üzerine Demir, yazılı açıklama yaptı. Demir Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demir, bu iddiaların, özel sektörün kömür üretiminde başarılı olmasını hazmedemeyenler ile bölgeye ithal kömür getirmek ve iktidarı töhmet altında bırakmak isteyen çevrelerce ortaya atıldığını söyledi.

İşadamı Erdoğan Demir, "Havzamızın sahip olduğu ekonomik potansiyelin ve eğitimli-deneyimli personel varlığının iyi ve planlı bir yönetimle ortaya çıkardığı ekonomik gelişmeden bir takım çevrelerin rahatsız olması ve bir takım engellemelere teşebbüs etmesi kaçınılmazdır. Raporu yapan Sayın Müfettişimin gözden kaçırdığı bir şey var. Zonguldak'ta kömür kaçakçılığı var ama tespiti yanlış yerde. Herkesin de bildiği gibi Zonguldak'ta günlük bin tona yakın kaçak kömür üretilip satılmakta; ne rödevans (saha kullanma kirası), ne SSK, ne vergisi verilmekte. Günlük bin tonun mali kayıpları da göz önünde bulundurulursa burada kaçakçılığın büyük olduğu doğrudur. Zonguldak'ta da bilmeyen yoktur" dedi.

Yaklaşık 2 bin personel istihdam ederek bölge ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Demir, firmalarında kaçak kömür üretimi ve satışı olmadığını belirterek, şöyle dedi: "Sadece İşletmeler Daire Başkanı, Sayın Müfettişle beraber bizim faturalarımızda 21 bin ton kömürün girdisini kabul etmemişlerdir. Rödevans bedelini ödediğimiz tüm evraklarla beraber mahkemeye başvurduk. Bunun kararını yüce mahkeme verecektir. Bizi yerli firma olarak ürkütürlerse bu bölgeye HEMA ve Eren Holding gibi firmaların da yatırım yapmayıp kaçırılacağı düşünülürse, bu zihniyetteki insanların yani, 'yat gölgede, para bölgede' işbirlikçilerin yerine bu tür ayak oyunlarıyla mevcut yöneticilerin yerinde gözü olan bu işbirlikçilerin sızdırdığı yalan haberlerdir."