Değişen İran (4)

Değişen İran (4)

Etnik ve Dinsel Bakımdan Büyük Bir Çeşitliliğe Sahip İran"ın Bu Kadar Topluluğu Nasıl Olup Bir Arada Tuttuğu Tarihçiler Arasında Bile Tartışmalı Bir Konu. Verilen Cevaplar İki Nedene İşaret Ediyor: Şiilik ve Fars Kültürü, Yani İranlılık Bilinci...Yazı Dizisi

Değişen İran (4)