DB, istihdamda büyüme bekliyor

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, önümüzdeki birkaç yıl içinde, özellikle imalat ve hizmetler sektöründe yeni yatırım ve istihdam talebinin, tarım sektöründe işini kaybedenleri de kapsayacak şekilde büyüyeceğine inandığını söyledi.

DB, istihdamda büyüme bekliyor