Danıştaydan Yasin El Kadı Kararı

Danıştaydan Yasin El Kadı Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Suudi İş Adamı Yasin El Kadı'nın Tüm Hak ve Alacakları ile Mal Varlıklarının Dondurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını İptal Eden 10. Daire Kararını Esastan Bozdu.

Danıştaydan Yasin El Kadı Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Suudi iş adamı Yasin El Kadı'nın tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını iptal eden 10. Daire kararını esastan bozdu.

Yasin El Kadı, "Terör örgütleri, kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması ve bu mal varlıklarıyla ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığının iznine bağlanması'' yönündeki 22 Aralık 2001 tarihli 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ''kendisine ilişkin kısmının'' iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, Suudi iş adamı Yasin El Kadı'nın tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 22 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Yasin El Kadı'ya ilişkin bölümünü iptal etmişti.

Davalı Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı, Danıştay 10. Dairesi'nin bu kararını temyiz etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, temyiz istemlerini bugün görüştü. Kurul, 10. Dairenin kararını esastan bozdu. Kurulun, bozma kararını, daha önce 10. Dairenin kararının yürütmesini durdururken gösterdiği gerekçelerle aldığı öğrenildi.

Kurul, kararı bağlayıcı olduğu için 10. Daire dava konusu Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yasin El Kadı'ya ilişkin kısmının iptal istemini reddecek.