Danıştay: Park ve Okul Yanına Baz İstasyonu Kurulamaz

Danıştay'ın, yaşam alanları, eğitim kurumları ve çocuk parkları çevrelerine baz istasyonu ile verici kurulmasına imkan tanıyan yönetmeliği iptal ettiği ortaya çıktı.

Danıştay: Park ve Okul Yanına Baz İstasyonu Kurulamaz

Baz istasyonu ile televizyon ve radyo vericilerinin kurulduğu alanlarla ilgili tartışmalar sürerken Danıştay'ın kritik bir karar verdiği ortaya çıktı. Danıştay 13. Dairesi'nin 22 Mayıs 2015'te baz istasyonu ve televizyon vericilerinin kurulduğu alanlara ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerini iptal ettiği belirlendi. Bu karara göre, insanların ikamet ettiği yaşam alanlarına, eğitim kurumları ve çocuk parklarının çevresine baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin montajı yapılamayacak. Yine kararla birlikte Türkiye'de uygulanan elektromanyetik alan şiddet limit değerlerinin de iptal edildiği belirtildi.

SERTİFİKALAR GEÇERSİZ

Gelişmeyi Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ile Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mert Güvenç ortak açıklama ile duyurdu. Açıklamada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından söz konusu baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerini kuran firmalara verilen güvenlik sertifikaları da Danıştay 13. Dairesi'nce geçersiz kılındığı belirtildi. 21 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 'Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi , Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'in 6 maddesinde iptal kararı verdiği kaydedildi.

LiMiT DEĞERLERi YÜKSEK

Açıklamada baz istasyonları ve vericilerle ilgili elektromanyetik alan şiddeti konusunda dünyanın birçok ülkesinde, en küçük elektromanyetik alan şiddeti değerini dikkate alan ihtiyat ilkesi kuralının uygulandığı ifade edildi. Türkiye'nin uyguladığı limit değerin en azından bugünkü değerlerin onda birinden daha aşağı indirilmesi gerektiği kaydedildi.

UYGULAMADA BELEDİYELER YETKİLİ

Danıştay'ın kararıyla yerleşim yerlerine gelişigüzel monte edilen, limit değerleri yüksek olan ve güvenlik sertifikaları geçersiz hale getirilen tüm baz istasyonları ile televizyon ve radyo vericilerinin ihtiyat ilkesine aykırı bir duruma düştüğüne dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: "Yerleşim yerlerine, okul öncesi eğitim ve temel eğitim kuruluşları ile çocuk parklarının yakınına konulan baz istasyonları, televizyon ve radyo vericilerinin tamamı kaçak hale gelmiştir. Vericilerin mühürlenmesi gerekmektedir. İlçe belediyeleri bu konuda yetkilidir."