Danıştay, Medya Grubuna İlişkin Davayı Reddetti

Danıştay, Medya Grubuna İlişkin Davayı Reddetti

Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Medya Grubu Şirketlerine El Koymasıyla İlgili İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemiyle Açılan Davayı, Görev Yönünden Reddetti.

Danıştay, Medya Grubuna İlişkin Davayı Reddetti

Danıştay 13. Dairesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Medya grubu şirketlerine el koymasıyla ilgili işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davayı, görev yönünden reddetti.

Danıştay 13. Dairesi, davanın ilk incelemesini yaptı. Daire, davayı görev yönünden reddederek, davaya bakmakla İstanbul İdare Mahkemesi'nin görevli olduğuna işaret etti.

Daire, dava dosyasını İstanbul İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

TMSF, 1 Nisan 2007 tarihinde Medya ve Merkez grubu şirketlerinin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimlerini devralmıştı.

Turgay Ciner'in avukatı Kenan Tekdağ, 9 Nisan 2007'de yaptığı yazılı açıklamada, TMSF'nin Medya Grubu şirketlerinin (Sabah-ATV) temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini devralması işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA