Danıştay'dan Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Daraltılmasına Ret

Danıştay'dan Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Daraltılmasına Ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Uludağ Milli Parkı Sınırlarını 347 Hektar Daraltan Bakanlar Kurulu Kararının Yürütmesinin Durdurulması Kararına Yapılan İtirazı Reddetti.

Danıştay'dan Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Daraltılmasına Ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Uludağ Milli Parkı sınırlarını 347 hektar daraltan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması kararına yapılan itirazı reddetti.

Bursa Barosu Başkanlığı, Bursa Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, Şehir Plancıları Odası, Orman Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa şubeleri, Bursa Uludağ Milli Parkı sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Söz konusu kararla, Uludağ Milli Parkı'na ilk yapılan oteller ile kayak tesislerinin bulunduğu ''Birinci Gelişim Bölgesi'' milli park sınırlarından çıkarılmıştı.