Danıştay'dan Telekomun satışına onay

Danıştay'dan Telekomun satışına onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türk Telekom AŞ'nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin ihale komisyonu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetti. Kurul, hisselerin devralınması işlemine izin veren Rekabet Kurulu kararı ile nihai devir işlemlerine dair kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma

Danıştay'dan Telekomun satışına onay