Danıştay'dan TEDAŞ satışına vize

Danıştay'dan TEDAŞ satışına vize

Danıştay 13. Dairesi, Türkiye ElektrikDağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ), özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararında hukuka aykırılık görmedi. Alınan bilgiye göre, TEDAŞ'ın Eskişehir-Bilecik illeri ve çevresindeki elektrik dağıtım işiyle görevlendirilen TEKTAR Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi, TEDAŞ'ın, bu bölgeyi kapsayacak şekilde yeniden

Danıştay'dan TEDAŞ satışına vize