Danıştay'dan TEDAŞ satışına vize

Danıştay 13. Dairesi, Türkiye ElektrikDağıtım A.Ş'nin (TEDAŞ), özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararında hukuka aykırılık görmedi.

Danıştay'dan TEDAŞ satışına vize