Danıştay'dan Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjde

Danıştay'dan Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjde

Danıştay, Türk Eğitim-Sen'in, Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda "Öğrenim Özrü"nün yer almamasının bir eksiklik oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davayı karara bağladı ve Kılavuz'un ilgili maddesinin yürürlüğünü durdurdu...

Danıştay'dan Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjde

Danıştay, Türk Eğitim-Sen'in, Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda "Öğrenim Özrü"nün yer almamasının bir eksiklik oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davayı karara bağladı ve Kılavuz'un ilgili maddesinin yürürlüğünü durdurdu Danıştay, Türk Eğitim-Sen'in, Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda "Öğrenim Özrü"nün yer almamasının bir eksiklik oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davayı karara bağladı ve Kılavuz'un ilgili maddesinin yürürlüğünü durdurdu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptığı yazılı açıklamada Türk Eğitim-Sen'in açtığı dava sonuc, Danıştay 2. Dairesi'nin 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde "Öğrenim Özrü"nün yer almamasını eksiklik olarak kabul ettiğini ve Kılavuzun 7.1.2. maddesinin yürütmesini durdurduğunu bildirdi.

İl emri uygulamasının Kılavuzda yer almaması işlemi yönünden ise yaptıkları yürütmeyi durdurma taleplerinin reddedildiğini bildiren Koncuk buna itirazda bulunacaklarını belirtti.

Koncuk, Danıştay'ın gerekçesinde, Kılavuz'da öğrenim özrüne yer verilmemesinin Anayasa'nın 42. Maddesi ile güvence altına alınan eğitim-öğretim hakkına, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 49. Maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, her ne kadar 652 sayılı KHK ile idareye takdir hakkı tanınmış ise de yönetmelikte yer alan öğrenim özrüne kılavuzda yer verilmemesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu vurgusu yapıldığını bildirdi. İsmail Koncuk, Danıştay kararı konusunda şu bilgiyi verdi:

"Kılavuzun "İller arasında yer değiştirme başvuruları' başlıklı 7.1.2. maddesi yönünden ise yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlama içermesi ve özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın sınırlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir."

Türk Eğitim-Sen olarak, Danıştay kararının tüm öğretmenlere hayırlı olmasını dilediklerini belirten Koncuk, öğretmenlerin haklarını savunmak konusundaki haklı mücadelelerinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - Ankara