Cumhurbaşkanı Sezer'den Yabancı Doktorlara Veto

Cumhurbaşkanı Sezer'den Yabancı Doktorlara Veto

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Türkiye'de Yabancı Doktorların Kamu Sağlık Birimlerinde Çalışmasa Onay Veren Yasayı Tekrar Görüşülmesi İçin TBMM'ye Gönderdi. Sezer Gerekçesinde Düzenlemenin Kamu Sağlığının Gerekleri Yönünden Uygun Olmadığını Açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sezer'den Yabancı Doktorlara Veto

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den yabancı doktor çalıştırmaya veto geldi. Sezer, yabancı doktorların kamu hastanelerinde çalışmasını da düzenleyen ve sağlıkta torba yasa olarak bilinen yasa değişikliğinin beş ayrı maddesinden ötürü yeniden görüşülmesi için Meclis'e gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Sezer'in 5581 sayılı "Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1, 2, 6, 7 ve 8'inci maddelerinin bir kez daha görüşülmesi için TBMM Başkanlığı'na gönderdiği bildirildi.

Sezer, iade gerekçesinde yabancı doktorların Türkiye'de çalışmasına onay veren yasanın kamu sağlığının gerekleri yönünden uygun olmadığını belirtti. Yasayla "Cumhuriyet tarihinde ilk kez, sağlık alanında uygulanagelen Türk doktorları merkezli sağlık politikasından vazgeçilmektedir" yönünde görüş bildiren Sezer, yabancı doktorların özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerine dikkat çekti.

Yasanın, yabancı uyruklu doktorların Türkiye'de kamu sağlık kuruluşlarında çalışmasıyla ilgili 6 ve 8'inci maddelerine Sezer, itirazını özetle şöyle dile getirdi:

"Türk doktorları, toplumun sağlık sorunlarını ve sosyal sorunları bilerek, hizmet isteklerine uygun biçimde yetiştirilmektedirler. Bir doktorun, toplumsal gerçekleri ve koşulları bilmeden sağlık alanında hizmet vermesi, nitelikli hizmet üretilmesi yönünden sakıncalıdır. Yabancı doktorların dil sorunları da, bu olumsuzluğu artırıcı bir öğe olarak değerlendirilmektedir.

Öte yandan, ülkemizde, doktor sayısının yetersizliğinden çok dengeli ve adil olmayan bir dağılım ve sağlık alanında altyapı eksikliği sorunu bulunmaktadır.

Ayrıca, ülkemizin kimi yöresel koşulları, çalışma koşulları ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'ye nitelikli yabancı doktor gelmeyeceği de bir gerçektir.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı doktorların henüz istihdam sorunu çözülmemişken, yabancı uyruklu doktorların Türkiye'de çalışmasını olanaklı kılmanın yerinde olmayacağı değerlendirilmektedir.

AB UYUMU KAPSAMINDA DEĞİL

İncelenen Yasa'nın gerekçesinde, 'Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde, kişi ve hizmetlerin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması amacına uygun olarak, Türkiye'de tababet icra edebilmek için Türk olmak şartının kaldırılması gerektiği' ileri sürülerek, değişikliğin Avrupa Birliği uyum sürecinde gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Oysa, değişiklik, Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık alanına ilişkin, halk sağlığı, hasta güvenliği, meslek sahibi insanların haklarının korunması gibi ayrıntılı ve kapsamlı düzenlemelere koşut bir yaklaşım içermemekte, yalnızca ülkemizde doktor olarak çalışmak için aranan yurttaşlık koşulunu kaldırmaktadır.

Avrupa Birliği'ne henüz üye olmadığımız için, doktorlarımızın serbest dolaşım hakkına sahip bulunmadıkları gerçeği bir yana, düzenleme ile yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinin değil, tüm ülkelerin doktorlarına ülkemizde çalışma olanağı sağlanmaktadır. Eğitim ve çalışma koşulları kötü olan ülkelerden, düşük ücretle çalışmaya istekli doktorların ülkemize gelmesi, sağlık kalitesini daha da düşürecektir."(ANKA)

Kaynak: ANKA