Cumhurbaşkanı Sezer Bütçe Kanunlarını Onayladı

Cumhurbaşkanı Sezer Bütçe Kanunlarını Onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5565 Sayılı '2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu', 5566 Sayılı '2005 Mali Yılı Kesin Hesap Kanunu' ve 5567 Sayılı '2005 Yılı Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu'nu Onayladı.

Cumhurbaşkanı Sezer Bütçe Kanunlarını Onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5565 sayılı ''2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'', 5566 sayılı ''2005 Mali Yılı Kesin Hesap Kanunu'' ve 5567 sayılı ''2005 Yılı Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin Hesap Kanunu''nu onayladı.

Kanunlar yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

5565 sayılı ''2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu''na göre, 2007 Yılı Bütçesinin gideri 204.9 milyar YTL, gelirleri ise 188.1 milyar YTL olacak.

Bütçenin vermesi öngörülen 16.7 milyar YTL açık, net borçlanma hasılatı ile karşılanacak.

1 Ocak-30 Haziran arasını kapsayan 2007 yılının ilk yarısı için aylık katsayısı 0.04605, memuriyet taban aylığına uygulanacak katsayı 0.5864, yan ödeme katsayısı 0.01461 olacak. 1 Temmuz-31 Aralık arasını kapsayan yılın ikinci döneminde ise aylık katsayısı 0.04739, taban aylığı katsayısı 0.61417, yan ödeme katsayısı ise 0.01503 olarak uygulanacak.

Sözleşmeli memurların ücret tavanı ise yılın ilk yarısında 2 bin 403, ikinci yarısı için de 2 bin 480 YTL olarak belirlendi.

Memurlara enflasyon farkından doğan ödemeler, Bakanlar Kurulu kararıyla yapılacak.

Yılın ilk altı ayı ve ikinci altı ayında maaşları düşük memurlara yüzde 4'er, yüksek olanlara ise yüzde 3'er zam yapılacak.

Hazine garanti limiti ve borçlanmaya ilişkin işlemlerde garanti imkan limiti 3 milyar ABD Doları'nı; elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı ise 2 milyar ABD Doları'nı aşamayacak.

3 milyar doların yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

Türkiye Şeker Fabrikaları ile Toprak Mahsulleri Ofisinin görev zararları, Hazine tarafından karşılanacak.

BELDES projesinde kullanılacak 300 milyon YTL'nin kullanımında yetki belediyelerde olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, 2007 yılında, çeşitli nedenlerle ayrılan memurların yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde, açıktan veya nakil yoluyla atama yapabilecek.

Genel bütçeye dahil kurumların 143, özel bütçeli kuruluşlar da 43 adet özel donanımlı araç temin edebilecek.

Fazla mesai ücretlerinin tavanı da artırıldı. Buna göre, fazla mesai tavanları nüfusu 10 bine kadar olan yerlerde 135, 50 bine kadar olan yerlerde 145, 100 bine kadar olan yerlerde 160, 250 bine kadar olan yerlerde 180, 1 milyona kadar olan yerlerde 217 ve 1 milyondan fazla olan yerleşim birimlerin de de 225 YTL olacak.

Kanunla, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi öngörülen Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanununun yürürlük tarihi 1 Temmuz 2007'ye erteleniyor.

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yüzde 5, Temmuz ayında da enflasyon oranı kadar zam yapılacak.

Yeşil Kart sahiplerinin sağlık primlerinin yüzde 12'si Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek.

Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü birbirlerine taşınmaz devredebilecekler. Hazine bu taşınmazları vatandaşlara satabilecek.

Sevk zincirini özendirmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna, hastanelerde alınacak katkı payını 5 katına kadar artırma, yarıya kadar indirme veya hiç almama yetkisi tanınıyor.

Sahte belgelerle Emekli Sandığından malulen emekli olduğu tespit edilenlerden tahsil edilmesi öngörülen alacaklardan da vazgeçiliyor.

Kaynak: AA