Cumhurbaşkanı Gül'ün Onayları

Cumhurbaşkanı Gül'ün Onayları

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kanun ve atamalarla ilgili çalışması hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün Onayları

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kanun ve atamalarla ilgili çalışması hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Gül, 6428 sayılı, "Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu", Anayasa'nın 89.maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Öztürk'ün Bakanlar Kurulu'nca yapılan seçimini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. Maddesinin (b) fıkrası gereğince onayladı.

Gül ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Emin Kuz'u seçti.