Cumhurbaşkanı Gül İstanbul 2010 Kültür Başkenti Yasasını Onayladı

Cumhurbaşkanı Gül İstanbul 2010 Kültür Başkenti Yasasını Onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin Yıkılmasını da Düzenleyen "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" Yasasını Onayladı.

Cumhurbaşkanı Gül İstanbul 2010 Kültür Başkenti Yasasını Onayladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasını da düzenleyen "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti" yasasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun"u onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

-KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI KURULACAK

Yasa, İstanbul'da Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kurulmasını ve ajansın, Koordinasyon Kurulu, Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik birimlerinden oluşmasını düzenliyor.

Yasaya göre, Koordinasyon Kurulu, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak İstanbul'da yapılacak etkinliklerin çerçevesini, mahiyetini ve önceliklerini belirleyecek, hazırlıkları izleyecek, kamu ve sivil kuruluşların eşgüdüm içinde çalışmasını sağlayacak önlemleri alacak. Koordinasyon kurulu, Başbakanın görevlendirdiği Bakanın başkanlığında Avrupa Birliği müzakerelerini yürüten Bakan, Tanıtma Fonundan sorumlu Bakan, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı ve Yürütme Kurulu Başkanından oluşacak.

-ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YIKILACAK

Yasayla, Kültür ve Turizm Bakanlığı aşağıdaki işlerin yaptırılmasıyla görevlendiriliyor:

"-İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesi 750 ada 104 parseldeki Atatürk Kültür Merkezinin bulunduğu bu parsel ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 105 numaralı parsel ve eklenebilecek diğer belediye ve Hazine arazilerinden oluşacak alanda yeni Atatürk Kültür Merkezi binalarının ve müştemilatının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı ve görüşleri doğrultusunda projesi ve inşaatının yapım işleri.

-İstanbul ili Eyüp ilçesi 268 ada 17 parseldeki Rami Kışlası olarak kullanılan alanda, İstanbul Kütüphanesi ve Kültür Merkezi binalarının ve müştemilatının röleve, restorasyon ve her türlü projesi ile inşaatının yapım işleri.

-İstanbul ili Şişli ilçesi Ayazağa mahallesi 3 pafta 2 ada 38 parselde mevcut kültür merkezi inşaatının her türlü proje ve yapım işleri."

-CHP ELEŞTİRMİŞTİ

CHP milletvekilleri, "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkındaki Kanun"un demokratik, saydam ve katılımcı olmadığını belirterek, "AKM'yi yıkmayı hedefleyen bir yasa" olduğunu savunmuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, yasayla ilgili olarak, "Harcamaları ve alım-yapım işleri denetimden yoksun, Kamu İhale Kanunu kapsamından kaçırılan bu yasa, AKM'yi yıkmayı, Kentsel Dönüşümü ranta dönüştürmeyi ve yeni Ali Dibolar yaratmayı sağlayacaktır" demişti. (ANKA)

(KEN/ZG)