Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında hakaret içerir paylaşımlarda bulunan, aralarında CHP'li belediye başkanı ve parti temsilcilerinin de bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu
27.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında hakaret içerir paylaşımlarda bulunan, aralarında CHP'li belediye başkanı ve parti temsilcilerinin de bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan 7 ayrı dilekçede, Twitter'da paylaşım yapan 6 ve Facebook'ta paylaşım yapan 1 kullanıcının, "kamu görevlisine hakaret " ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri belirtildi.

Suç duyurusu dilekçelerinde, @DilaKoyurga, alevdoga1, @uykututulmasi,@yasinergull, @volkangurboga, @cinarozcan_tr isimli kullanıcıların Twitter, "Halil Arda" isimli kullanıcının ise Facebook üzerinden yaptıgˆı paylas¸ımla suç işledikleri ifade edildi.

Şüphelilerden bazılarının geçmiş dönemde yaptıkları paylaşımlar nedeniyle, basın ve yayın yoluyla o dönem Bas¸bakan olarak görev yapmakta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogˆan'a kars¸ı "basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" suçundan, bazı güncel paylaşımları nedeniyle de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanması istenen dilekçede, açılacak kamu davalarında müdahillik talebinde bulunuldu.

"Ağır hakaret ve saldırı"

Dilekçelerde, bu kullanıcıların adı geçen sosyal paylaşım siteleri üzerinden yazdıkları yorumlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulundukları dile getirildi.

Kullanıcıların yaptıkları paylaşımlara ve paylaşım zamanlarına yer verilen dilekçelerde, öncelikle şüphelilerin sorumluluklarının 5651 sayılı I·nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla I·s¸lenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun geregˆince belirlenmesi talep edilirken, bu kişilerin "sosyal medya kullanıcıları" anılan kanunun 1/f maddesi uyarınca içerik sagˆlayıcılar olduğu aktarıldı.

I·çerik sagˆlayıcının, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, degˆis¸tiren ve sagˆlayan gerçek veya tüzel kis¸ileri temsil ettiğine dikkat çekilen dilekçelerde, aynı kanunun 4. maddesinin ise içerik sagˆlayıcının sorumlulugˆunu düzenlediği, buna göre paylaşımı yapanların sorumlu tutulması gerektiği ifade edildi.

"İfade özgürlüğü kapsamına giremez"

S¸üphelilerin küfür ve hakaret içeren iddia ve ithamlarının açıkça suç tes¸kil ettiği, Anayasa, Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesi ve mahkeme kararları ile koruma altına alınmıs¸ olan kis¸ilik haklarının alenen ihlal edildiği aktarılan dilekçelerde, şikayetlere konu paylaşımların bu sebeple ifade özgürlügˆü kapsamına giremeyeceği vurgulandı.

Dilekçelerde, şüpheliler tarafından gerçekles¸tirilen eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Şerefe kars¸ı suçlar" bölümündeki yer alan "hakaret" suçlarını oluşturduğu belirtilerek, suçun yasal unsurlarının gerçekles¸tigˆi, eylemlerin ifade özgürlügˆü kapsamında degˆerlendirilemeyeceği, ifade özgürlügˆü ile bas¸kalarının hak ve itibarına saygı hakkı arasında demokratik toplumun gerekleri dikkate alınarak adil bir denge kurulması gerektiği, iç hukukta ve Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesinde güvence altına alınan her iki hakkın da aynı derecede ve es¸it saygıyı hak ettiği, ifade özgürlügˆünün, sınırsız bir hak niteligˆi tas¸ımadığı, sözles¸menin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabileceği ve demokratik toplumdaki önemine ragˆmen ifade özgürlügˆünün, mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabi olduğu ifade edildi.

"Kis¸isel saldırı içeren sözlerin kabul edilebilir sınırları as¸ması..."

İfade özgürlüğünün sınırları konusunda Avrupa I·nsan Hakları Sözles¸mesi ve Anayasa'nın ilgili maddelerine yer verilen dilekçelerde, şu ifadeler yer aldı:

"Bas¸kalarının s¸öhret ve haklarının korunması hakkı ifade özgürlügˆünün sınırlandırılmasında mes¸ru amaçlardan biri olarak hem sözles¸me hem de Anayasa tarafından kabul edilmektedir. Bireyin s¸eref ve itibarının korunması hakkı, ifade özgürlügˆüne sözles¸meyle getirilmis¸ en önemli sınırlama sebeplerinden birini olus¸turmaktadır.

Dolayısıyla iftira, küfür, onur, s¸eref ve saygınlıgˆı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, savas¸ kıs¸kırtıcılıgˆı, hukuk düzenini cebir yoluyla degˆis¸tirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düs¸manlık ve s¸iddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düs¸ünce özgürlügˆü bagˆlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle cezai yaptırımlara bagˆlanabilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 2014/1577 numaralı bas¸vuru hakkında verdigˆi 25 Ekim 2017 tarihli kararda, ifade özgürlügˆünün sınırsız olmadıgˆı ve kaba, as¸agˆılayıcı, küçük düs¸ürücü, abartılı kis¸isel saldırı içeren sözlerin (olayın tarafları ve konus¸manın çerçevesi politik alanda kalsa bile) kabul edilebilir sınırları as¸ması nedeniyle siyasi bir tartıs¸ma içindeki bir görüs¸ olarak degˆerlendirilemeyecegˆi, siyasi kimligˆi de olsa kis¸ilerin kaba, sert, as¸agˆılayıcı ifadelere katlanmak zorunda olmadıgˆı ifade edilmis¸tir. Böylece Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlügˆünün birtakım sınırlarının oldugˆuna karar verilmis¸tir."

Dilekçelerde, şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı toplum nezdinde küçük düs¸ürmek ve Erdoğan'a hakaret etmek kastıyla gerçekles¸tirdigˆi eylemleri nedeniyle, s¸ahsa yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan s¸üphelilerin cezalandırılması maksadıyla başsavcılığa bas¸vurma zarureti dogˆduğu da aktarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan farklı dilekçelerde, şüpheli sosyal medya kullanıcılarının gerçekleştirdikleri paylaşımlar ek olarak sunuldu.

Türk Ceza Kanunu'nun "kamu görevlisine hakaret" suçunu düzenleyen 125. maddesinde, 1 yıldan 2 yıl 4 aya, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299. maddesinde ise 1 yıldan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Avukat Ahmet Özel'den açıklama

Ahmet Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a galiz şekilde hakaret ve küfür eden CHP İzmir Teşkilatında değişik kademelerde görevde bulunan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"İçinde parti yönetiminde üst konumda bulunan, belediye başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı, belediye meclis üyeliğinde bulunanlar var. Bu şahısların hepsinin benzer şekilde ağır hakaretlerle Cumhurbaşkanımızı hedef alması, bu işin sistematik olarak parti politikası gibi uygulandığını göstermektedir. Her fırsatta, siyasette ahlak, erdem ve etik ilkelerden bahseden CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımızı hedef alarak hakaret etmeleri, bize bunların hiçbir değerinin olmadığını göstermektedir."

Bu durumun istisna bir durum olmayıp artık CHP'nin genel durumunu gösterdiğini anlatan avukat Özel, şunları kaydetti:

"Nitekim en son yakın zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç olmak üzere, bundan önceki süreçlerde de CHP'de siyaset yapan milletvekillerinden, grup başkan vekillerine birçok kişi Sayın Cumhurbaşkanımıza galiz şekilde hakaretler etmişlerdi. Dolayısıyla bu durum CHP'li yöneticilerin demokratik değerlerden ne kadar uzak olduğunu bir kere daha bizlere göstermiştir.

Bugün 27 Mayıs darbesinin 60. yılı, o gün bu darbeyi yapanlara en büyük destek veren, tabiri caizse darbenin ortağı olan siyasi düşünce, şimdi de bu dili kullananların babalarından dedelerinden başkası olamaz kanaatindeyim. Ancak biz her zaman Cumhurbaşkanımıza karşı bu dili kullananların takipçisi olacağız. Hem teşhir edeceğiz ve hem de gerek cezai gerek hukuki müracaatlarımızı yaparak hukuk önünde hesap soracağız. Kimse bu hakaretleri şu zaman oldu, geçti vesaire diye veya insan hakları ve düşünce özgürlüğü söylemi ile lütfen savunmasın. Hakaret ve küfür içerikleri delildir ve sabittir."

Suç duyurusunda şüpheli olarak yer alan 7 kişiden Halil Arda'nın Gaziemir Belediye Başkanı, Dila Koyurga'nın CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi, Yasin Ergül'ün CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı, Volkan Gürboğa'nın CHP İzmir/Karabağlar eski gençlik kolları başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Caner Gül'ün İzmir CHP Teşkilatı üyesi oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 18:24:08. #1.15#
title