Çorum Valiliğinden Bildirilmiştir

Çorum Valiliğinden Bildirilmiştir

13.12.2010 Günü Saat 10.00 Da Valilik Toplantı Salonunda "Sığınma Başvuru Sahiplerine Veya Sığınmacı Veya Mültecilere Sağlanacak Olanaklar

Çorum Valiliğinden Bildirilmiştir

13.12.2010 günü saat 10.00 da valilik toplantı salonunda "sığınma başvuru sahiplerine veya sığınmacı veya mültecilere sağlanacak olanaklar" hakkında çalışma yapmak üzere; Vali Yardımcısı Dr. Sefa Çetin'in başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, İş Kur Müdürlüğü, İl Kızılay Başkanlığı, Çorum ilinden sorumlu Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği temsilcilerinin katılımlarıyla bir toplantı yapılmıştır.

İlimiz de halen, 507 Iraklı, 159 İranlı, 5 Afganlı ve 1 Gineli olmak üzere, toplam 672 Sığınmacı Başvuru Sahibi üçüncü bir ülkeye gitmek için ikamet etmektedir.

Belirtilen toplantı sonucunda; ilimizde bulunan Sığınmacı Başvuru Sahipleri içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Kızılay Başkanlığı ve Belediye Başkanlığınca, ihtiyaç sahiplerine yapılan nakdi, giyim, kırtasiye, yakacak ve sağlık giderleri yardımların imkânlar ölçüsünde devamının sağlanması, bu yabancıların 6–14 yaş grubunda olan çocuklarının okullara kaydının ve okullara devamının sağlanması ile Lise çağındakilerin ise yürürlükteki mevzuata göre işlemlerinin yapılarak okullara kayıtlarının sağlanması, Halk Eğitim Müdürlüğünce hali hazırda devam eden Türkçe dil kurslarının periyodik olarak devamının sağlanmasına ve İngilizce dil kursunun açılması, İş-Kur Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü arasında koordinasyonun temini ile başvuru sahiplerinin meslek ve beceri kazandırma kurslarına yönlendirilmesi, ayrıca Kadın Sığınma Evine ihtiyaç duyanlar ile refakatsiz küçüklerin işlemlerinin ilgili kurumlar ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile neticelendirilmesi kararları alınmıştır.

Kaynak: Bültenler