Çorum: Çstkb Tarım Komisyonu Başkanı Biçer'den Açıklama

Çorum: Çstkb Tarım Komisyonu Başkanı Biçer'den Açıklama

Çorum Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (Çstkb) Tarım Komisyonu Tarafından Hazırlanan Raporda, Çorum'da Kırsal Kalkınmanın Önünde Duran En Büyük Sorunun, Kentte Tarımsal Ürünlerin İşlenerek Değerlendirilmesine Yönelik Sanayi Tesislerinin Bulunmaması Olduğu Belirtildi.

Çorum: Çstkb Tarım Komisyonu Başkanı Biçer'den Açıklama

Çorum Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (ÇSTKB) Tarım Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Çorum'da kırsal kalkınmanın önünde duran en büyük sorunun, kentte tarımsal ürünlerin işlenerek değerlendirilmesine yönelik sanayi tesislerinin bulunmaması olduğu belirtildi.

Çorum'da 96 sivil toplum kuruluşunun biraraya gelerek kurduğu ÇSTKB, bünyesinde oluşturduğu sektörel komisyonlarla kentin öne çıkan sorunlarını tespit edip çözüm yolları arıyor. Alt komisyonlar arasında çalışmalarını sürdüren tarım komisyonu da kentin tarım alanındaki sorunlarını rapor haline getirdi. Çorum Ziraat Odası ve ÇTSKB Tarım Komisyonu Başkanı Selahattin Biçer, Çorum'da tarımla geçimini sağlayanların, başta hayvancılık olmak üzere tahıl üretimi, şekerpancarı, soğan, çeltik ve meyvecilik yaptığını söyledi. Biçer, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Çorum'da da köyden kente olan göçün her geçen gün arttığını ve köylerdeki aktif nüfus sayısının azaldığını belirtti. Çorum'da hayvancılık ve süt sığırcılığına ilginin son yıllarda artış gösterdiğini bildiren Biçer, kentte 2005 yılı itibariyle 167 bin 641 adet büyükbaş hayvan, 175 bin 83 adet de küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi. İlde kurulu bulunan Süt Sığırcıları Birliği ve süt toplama merkezleri aracılığıyla günlük 100 ton süt toplandığını anlatan Biçer, ilçe merkezlerinde pazar bulunamadığı için süt alınamadığını ifade etti. Hayvancılığın sorunlarının başında, elde edilen ürünün işlenmesine yönelik Çorum'da bir fabrikanın bulunmaması olduğunu anlatan Biçer, iyi bir süt fabrikası ve sütün yan sanayilerinin kullanılması halinde hayvancılığın yükseleceğini kaydetti. Biçer, düşük hayvancılık kredilerinin verilmesi ve işletme tesislerinin kurulmasının da işsizliği azaltacağını, istihdamı yükselteceğini ve köyden kente göçü önleyeceğini bildirdi.

Çorum'un iklim yapısından dolayı avantajlı olduğunu ve meyvecilikte yapılan denemede bodur meyvelerin hemen her çeşidinin uyum sağladığının görüldüğünü ifade eden Biçer, bu konuda Tarım İl Müdürlüğü tarafından fidan, sulamada kullanılacak malzeme temini ve eğitim verilmesi halinde hem iç tüketime hem de ihracata cevap verebilecek derecede kaliteli sebze ve meyve çeşitlerinin yetiştirebileceğini ifade etti.

Biçer, yetiştirilecek ürünlere alım merkezi kurulması, geniş zamana yayılması için soğuk hava depolarının kurulması, paketleme, tasnif ambalajlama, ihracat için destek sağlanmasının Türkiye'nin kalkınmasına ve ilde istihdamın artmasına neden olacağını kaydetti.