Çorum: Çorum'da Abd Ve İsrail Protesto Edildi

Çorum: Çorum'da Abd Ve İsrail Protesto Edildi

Memur-Sen Çorum Şubesi öncülüğünde yapılan eylemde, ABD ve İsrail protesto edildi.

Çorum: Çorum'da Abd Ve İsrail Protesto Edildi

Memur-Sen Çorum Şubesi öncülüğünde yapılan eylemde, ABD ve İsrail protesto edildi.

Aralarında başta Memur-Sen Çorum Şubesi olmak üzere, Alperen Ocağı, Anadolu Gençlik Dergisi, ASKF, Aydınlar Ocağı, Çağrı Vakfı, Ehli Beyt Vakfı, Hak-İş, Ensar Vakfı, Hukuki Araştırmalar Derneği, Çorum İlim Yayma Cemiyeti, Çorum İpek Yolu Derneği, Çorum Şeker İş-Sendikası, Çorum Eğitim Kültür Vakfı ve Çorum Ziraat Mühendisleri Odası üyeleri, ellerinde hazırladıkları pankartlarla İsrail ve ABD'yi protesto etti.

Eylemde yaptığı konuşmada, İsrail'in ABD yandaşı olduğunu iddia eden Memur-Sen Başkanı Erol Kavuncu, ABD'nin istemediği Hamas'ın Filistin'de seçimleri kazandığını, ancak seçimlerin iptal edilerek bir iç savaşın başlatılmak istendiğini söyledi. İsrail'in işgalci olduğunu ifade eden Kavuncu, İsrail'in aslında terörist bir devlet olduğunu ve bunun, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla tescillendiğini iddia etti. Kavuncu, "Bilindiği gibi Filistin'de Hamas; kansız, darbesiz, demokratik bir seçimle Filistin halkının onayını alarak iş başına gelmiştir. Ancak Batılı efendiler için demokrasi, sandıktan kendi istedikleri çıktığı sürece geçerli bir sistemdir. Bu seçimler ABD'nin ve işbirlikçilerinin maskesini bir kez daha düşürmüştür. Bunlar daha önce, Cezayir ve Tunus gibi, Filistin'de de seçimleri iptal ettirerek, bir iç savaş başlatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak istemişlerdir. Diğer taraftan bakıldığında ise, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümleri hiç bir şekilde tartışmamaktadır. Zira batı, kendi kanlı tarihiyle yüzleşme cesareti gösteremediğinden, bu konuda tahammül edememektedir. Siyonist İsrail'in işgalci olduğu, terörist olduğu, ABD'ye rağmen BM kararlarıyla tescillenmişken, bu terörist devlet, kendi topraklan için savaşan insanları terörist olarak adlandırmakta, bütün dünyaya da bunu kabul ettirmeye çalışmaktadır. İsmail Haniye başta olmak üzere bütün Hamas yöneticilerini vurma cüretkarlığını gösterenler, Ariel Şaron, Meneham Begin, Moşe Dayan ve benzeri İsrail yöneticileri, 1940'lı yıllarda bütün dünyada duvar afişleriyle aranan en azılı teröristlerdi. Bugün, teröristlerin idare ettiği İsrail Devleti'nin gerçekleştirdiği terörist eylemler, kimi malum çevreler tarafından meşru gösterilmek istenmektedir. Siyonist İsrail; Gazze, Batı Şeria başta olmak üzere, Filistin'in tamamında soykırım uygulamakta, İslam'ın ve Müslümanlar'ın kalbi olan Mescidi Aksa'da 6 milyarlık insanlık aleminin gözleri önünde, masum insanlar kurşunlanmaktadır. Masum Filistin halkı kendi öz yurdunda, kendi topraklarında, kendi evlerinde köle muamelesi görmektedirler. Çağdaş Dünya, adeta sinirleri alınmışçasına bu vahşete seyirci kalmakta, sadece film seyreder gibi izlemektedir. Siyonist İsrail, uçaklarla, helikopterlerle hastanelerin, evlerin ve sivil halkın üzerine bomba yağdırmaya devam etmektedir. Bölgede tam bir insanlık dramı yaşanmaktadır. İsrail ve suç ortaklarınca Filistin'de savaş suçu işlenmektedir" diye konuştu.

"HÜKÜMET, DERHAL ULUSLARARASI BARIŞ PLATFORMU OLUŞTURMALI"

"Siyonist İsrail ve işbirlikçileri yaptıkları insanlık dışı katliamlardan utanacakları yerde, masum Filistin halkını terörist olarak suçlamaktadırlar. Ülkesini işgalden kurtarma mücadelesi veren Filistin halkına terörist demek, kimsenin haddi değildir, esas terörist onlara bu zulmü reva görenlerdir" diye devam eden Kavuncu, "Buradan 6 milyar insanlık alemine sesleniyoruz. Bu çılgın, gözü dönmüş, ölüm robotu Amerikan kovboyu emperyalist Bush'u ve onun işbirlikçisi Siyonist katil Olmert'i durdurun. Bunlar bütün dünyayı felakete sürüklemeye, 3. dünya savaşının fünyesini ateşlemeye çalışıyor. Tarihin sonunu getirtecek bir kıyamet savaşı, bir medeniyetler arası savaşın kışkırtıcılığını yapıyorlar. Medeniyet denilen maskeli mahluku görün. Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün. En küçük insan hakları ihlallerinde, hatta hayvan hakkı ihlallerinde bile, dünyayı ayağa kaldıran, başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, katliamlara seyirci kalmaktadır. Bütün bu yaşananlar Avrupa Birliği'nin, uluslararası arenadaki acziyeti, çifte standardı ve ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Birleşmiş Milletler, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı, yaralı demeden uyguladığı katliamlara seyirci kalmaktadır. ABD'nin güdümüne girerek barışı sağlamada aciz duruma düşen BM, misyonunu yitirdiğini açıklayarak derhal kendisini feshetmelidir. Biz, Müslümanlar olarak mazlum Filistin halkının yanında yer almak, katil İsrail'in varlığını sürdürmesine yardımcı olan emperyalistlerin, tüm ekonomik ve kültürel ürünlerini boykot etmek zorundayız. Sürdürdüğümüz hayat tarzının, harcadığımız her kuruşun, nerelere gittiğini, kimleri beslediğini, neye hizmet ettiğini, bilmek zorundayız. İsrail başta olmak üzere Filistin'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Afganistan'da yaşanan zulüm ve katliamlara göz yuman ve destekleyen bütün devletlerin ürünlerine boykot uygulamalıyız. Buradan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine sesleniyoruz, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti derhal uluslararası barış platformu oluşturarak, zulmü önleyici girişimler başlatmalıdır. ABD'nin Türkiye üzerinden, Irak'ı işgal etmesine izin vermeyerek, dünya kamuoyu tarafından alkışlanan TBMM ve doğru bir kararla Filistin'in seçilmiş meşru temsilcisi Hamas lideri Halid Meşal'i ülkemize davet ederek görüşmeler yapan hükümetimiz, dünya parlamentolarıyla diyaloga geçerek, barışın sağlanması İçin aktif rol üstlenmelidir. Zira ülkemiz bu konuda herkesten çok daha fazla söz söyleme hakkına sahiptir. Bölgeyle sahip olduğumuz dini, kültürel, tarihsel bağlar bize bu konuda kaçınamayacağımız sorumluluklar yüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Kavuncu, konuşmasını, "Biz buradan bütün dünyaya sesleniyor ve diyoruz ki; Filistin'deki kutlu direniş, Siyonist İsrail defolup gidinceye ve emperyalistlerin elleri Ortadoğu'dan kesilip atılıncaya kadar devam edecektir. İnsanlık Filistin'de, Felluce'de, Bağdat'ta Ebu Gureyb zindanlarında, Bosna'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da işlenen zulümleri, katliamları asla unutmayacaktır" ifadeleriyle bitirdi.

Protesto eyleminde daha sonra ABD ve İsrail bayrakları yakıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol" sloganları atıldı.