Çorum: Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi Öğrencisinden Yök'e Dava

Çorum: Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi Öğrencisinden Yök'e Dava

Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi mezunu bir öğrenci, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) katsayı hesaplamalarında haksızlığa uğradığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Çorum: Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi Öğrencisinden Yök'e Dava

Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi mezunu bir öğrenci, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) katsayı hesaplamalarında haksızlığa uğradığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Çorum Anadolu İletişim Meslek Lisesi Öğrenci Okul Meclisi Başkanı Mustafa Buzacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) aleyhine, ''Üniversiteye girişte mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarına tanınan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) hesaplamalarındaki ek puanların kendilerine tanınmadığını'' gerekçe göstererek 19 Ocak 2005 tarihinde Danıştay 8. Dairesi''ne dava açtığını söyledi. Ankara'da Danıştay 8. Dairesi'nde, 21 Haziran 2006 tarihinde davanın ilk duruşmasının görüleceğini belirten Buzacı, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanunla değişik 45. maddesinin (a) fıkrasına ve 3708 sayılı kanunun 7. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen ek madde 21'e göre bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları Yükseköğretim Kurulu'nca saptanacak alanlarda bir yükseköğretim programına yerleştirilirken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0.8 katsayı ile çarpılarak ÖSS puanlarına ekleniyor. Ayrıca bu adayların AOBP'leri 0.24 katsayı ile çarpılarak ek puanları hesaplanıyor ve ÖSS puanlarına ekleniyor'' diye konuştu.

Bu imkanın Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencilerine tanınmadığını iddia eden Mustafa Buzacı, bu durumun öğrenciler arasında haksızlığa neden olduğunu, bu yüzden dava açtığını söyledi. Buzacı, dava sonucunda, Anadolu İletişim Meslek Lisesi öğrencilerine yapılan haksızlığın giderilmesi ve öğrenciler lehine bir karar alınmasını beklediğini sözlerine ekledi.