Çöpçülere TSE standardı

Çöpçülere TSE standardı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ideal çöpçünün standartlarını belirledi. Buna göre, ideal çöpçünün, ''Türkçe'yi güzel, doğru ve etkili konuşması'', ''başkalarıyla rahat iletişim kurması'' ve ''gerektiği ortam ve şartta inisiyatif kullanması ve soğukkanlı olması'' gerekiyor. Çöpçülerin standartlarını belirleyen TSE, her sabah sokakları süpüren, her akşam kapı önündeki çöpleri

Çöpçülere TSE standardı