Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddet
Haberler » Politika » Haber

Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddet

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddet Hareketleri, Kötü Muameleler ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konusunda Hazırladıkları Yönetmeliklerin Yeterli Hükümler İçerdiğini Bildirdi.

Çocuklara Yönelik Aile İçi Şiddet

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, çocuğa yönelik aile içi şiddet hareketleri, kötü muameleler ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda hazırladıkları yönetmeliklerin yeterli hükümler içerdiğini bildirdi.

Ulusal bir anlayış ve politikaya dönüşen çalışmaların titizlikle takip edildiğinin altını çizen Bakan Çiçek, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için şikayet beklenmeden kolluğun çocuk birimlerinin en kısa sürede güvenliği sağlayacağını kaydetti. Çocuğun zaman kaybetmeden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceğini belirten Çiçek, şiddete maruz kalan çocukla ilgili işlemin bizzat cumhuriyet savcısı tarafından yürütüleceğini ifade etti.

Çiçek ayrıca, tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve korumada tutmanın son çare olarak görüleceğini, çocuğu öncelikle aile içinde destekleyen tedbirler alınacağını dile getirerek, "Ancak çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanuni temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve adetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile yasal ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti halinde, diğer tedbirler yanında kurumda bakım veya barınma tedbiri kararı alınması öncelikle değerlendirilir" dedi.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, CHP Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in çocuklara yönelik aile içi şiddetle ilgili soru önergesini cevapladı. Çiçek, ailenin ve toplumun geleceğini tehdit eden şiddetten çocukların korunması, onlara karşı her türlü aile içi şiddet ve kötü muamelenin önlenmesi, yetkili merciiler tarafından bu tür olayların belirlenmesi, araştırılması, soruşturulması, çocuklara ve onların bakımlarını üstlenen kişilere sosyal programlar vasıtasıyla gerekli desteğin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Çocuk Koruma Kanunu'nun uygulanmasına yönelik bakanlık olarak iki ayrı yönetmelik hazırladıklarını açıklayan Çiçek, yönetmelikle ilgili bilgi verdi.

Hazırlanan "Çocuk Koruma Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e göre mahkeme veya çocuk hakiminin bir veya birden fazla tedbire karar verebileceğini belirten Çiçek, tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve korumada tutmanın son çare olarak görüleceğini bildirdi. Çocuğu öncelikle aile içinde destekleyen, danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin alınması esasının gözetileceğini belirten Çiçek, "Ancak çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanuni temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumu ile yörenin örf ve adetleri dikkate alınarak, çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları ile yasal ve esenliğinin tehlikeye düşebileceğinin tespiti halinde, diğer tedbirler yanında kurumda bakım veya barınma tedbiri kararı alınması öncelikle değerlendirilir" açıklamasında bulundu.

Çiçek, yönetmeliğin "kolluğun çocuk birimi" başlıklı bölümünde ise korunma ihtiyacı içinde olan çocuğun bulunduğunun bildirimi, tespiti veya hakkında acil korunma kararı almak için beklemenin çocuğun yararına aykırı olacağını, çocuğun teslim edileceği veli, vasi, kanuni temsilcisi veya bakımını üstlenen kimselerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumuyla yörenin örf ve adetleri dikkate alınmasını öngördüğünü bildirdi. Yönetmeliğe göre, şiddete maruz kalan çocuğa acil korunma kararı almak için beklemenin çocuğun yaşama, gelişme hakları ile yarar ve esenliğini tehlikeye düşürebileceğinin tespiti halinde kolluğun çocuk biriminin durumun gerektirdiği önlemleri almak suretiyle çocuğun güvenliğini sağlayacağını ifade eden Çiçek, yönetmelik kapsamında en kısa sürede çocuğun kolluğun çocuk birimi tarafından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceğini açıkladı. Çiçek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kolluk tarafından getirilen çocukların derhal teslim alınabilmesi için gerekli önlemleri almasını hükme bağlayan yönetmeliğe göre kolluğun çocuk biriminin suç mağduru olan koruma ihtiyacı içinde olan çocuklar hakkında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim işlemini, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda yapacağını kaydetti.

Adalet Bakanı Çiçek, çocuğa yönelik aile içi şiddet hareketleri, kötü muameleler ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda, söz konusu yönetmeliklerin yeterli hükümler içerdiğini, her iki yönetmeliğin de Başbakanlığa gönderildiğini hatırlattı. Çiçek ayrıca, ulusal bir anlayış ve politikaya dönüşen çalışmalarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görev alanına giren hususların titizlikle takip edildiğini vurguladı. Çiçek, şiddet içerikli olaylara müdahale edilerek, mağdur insanlarla yüz yüze gelen polis teşkilatı görevlilerinin bu alanda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla meslek öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine de ağırlık verildiğini de sözlerine ekledi.

(DA-MB-MB-Y)