Çiftçilere doğrudan gelir desteği

Tarım sektörünün kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi için yapılan doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler için son başvuru tarihi 16 Eylül olarak belirlendi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili tebliğinde, Çiftçi Kayıt

Çiftçilere doğrudan gelir desteği