Çiçek: "Türkiye'nin Çabası Yolun Açılmasıdır"

Çiçek: "Türkiye'nin Çabası Yolun Açılmasıdır"

Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 'Türkiye-ab İlişkilerinde Türkiye'nin Önünü Tıkama Noktasında Yukarıdan, Tepelerden Kaya Yuvarlamaya Çalışan Kesimlerin' Bulunduğunu İfade Ederek, 'Türkiye'nin Özellikle Son Zamanlarda Yaptığı Çaba, Gösterdiği Gayret Bu Yolun Açılmasıdır' Dedi.

Çiçek:

Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, ''Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye'nin önünü tıkama noktasında yukarıdan, tepelerden kaya yuvarlamaya çalışan kesimlerin'' bulunduğunu ifade ederek, ''Türkiye'nin özellikle son zamanlarda yaptığı çaba, gösterdiği gayret bu yolun açılmasıdır'' dedi.

Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan konular hakkında bilgi verdi.

Türkiye-AB ilişkileri üzerinde de değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Çiçek, AB konusunun, Cumhuriyetle birlikte devreye konan, Türkiye'nin modernleşme projesinin bir devamı olduğunu ve bu projenin 1963 yılından bu yana devlet politikası haline geldiğin anlattı.

Türkiye'nin önemli bir eşiği de atlatarak, müzakere yapan ülke haline geldiğini anımsatan Çiçek, şunları söyledi:

''Geldiğimiz noktada, yeni bir viraja girmiştir, Türkiye-AB ilişkileri... Bu süre içerisinde çok dikkatli, soğuk kanlı, bir bütünlük içinde bu politikaların sürdürülmesi gerekmektedir. Tabiri caizse, Türkiye-AB ilişkilerinde, bu yolda Türkiye'nin önünü tıkama noktasında, yukarıdan, tepelerden kaya yuvarlamaya çalışan kesimler vardır. Bir kısım yabancı ülkeler vardır, AB üyesi ülkeler vardır... Türkiye'nin özellikle son zamanlarda yaptığı çaba, gösterdiği gayret bu yolun açılmasıdır. Türkiye buna önem veriyor. Yeni bir safhaya geçmek istiyor, yeni bir adım daha kazanmak istiyor ama bunu yaparken de tabiatıyla AB üyesi ülkelerden en başta Güney Kıbrıs Rum tarafı olmak üzere yukarından önümüze kaya yuvarlıyorlar.

Son zamanlarda, Dışişleri Bakanlığımız, Hükümet, Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımızın gerek yüz yüze, gerekse diplomasinin imkanlarını, fırsatlarını ve enstrümanlarını kullanarak yapmakta olduğu iş, bu yolu açmak, hem ülkemizin önünü açmak hem de Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumaktır. Olup bitenlere bu açıdan baktığımız da yapılanları daha sağlıklı değerlendirme imkanı olabilecektir.''

''Nasıl AB politikası bir devlet politikası ise Kıbrıs konusunun da bu ülke vatandaşları gibi çok yakından önem verdiği ve yakından takip ettiği bir politika olduğunu'' ifade eden Bakan Çiçek, şöyle konuştu:

''Bu konuda Türkiye'nin temel kabulleri bellidir. Bununla ilgili, hükümet olarak, geçtiğimiz dönemde de gerek referandum öncesi, gerek sonra Kıbrıs konusu her gündeme geldiğinde bu konudaki hassasiyetlerimizi ve temel kabullerimizi hep açıklamışızdır. Bundan da kimsenin tereddüt etmesi gerekmemelidir. Çünkü, Kıbrıs olayı dünden bugüne gelişen bir olay değil.''

Her Cumhuriyet hükümetinin bu konuya önem verdiğini anlatan Bakan Çiçek, şöyle devam etti:

''Ama Kıbrıs politikası açısından, oradaki soydaşlarımızın en iyi şekilde varlıklarını sürdürebilmesi, hak ve menfaatlerinin korunması noktasında da en en çok desteği veren hükümetlerin başında da bizim hükümetimiz gelmektedir. Bunu rakamlarda çok açık olarak göstermektedir ve gösterecektir.

O nedenle, 'bir tarafta Kıbrıs, bir tarafta AB' gibi bir tercih içerisinde bu hükümet değildir. Kim böyle söylerse, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne bu hükümete bühtanda bulunmuş olur. Meselenin böyle bilinmesinde fayda var. (Peki yaptığınız nedir derseniz), işte bir taraftan Türkiye'nin temel iki politikasını belli bir denge içerisinde hem Türkiye'nin menfaatlerine, hem de Kıbrıslı soydaşlarımızın hak ve hukukunu koruyarak daha ileri bir noktaya götürmektir.

Yapılan çalışmalar ise diplomasinin imkanlarından, fırsatlarından istifade ile böyle bir neticeyi elde etmeye matuf gayretlerdir.''