Çiçek: Spor Ahlakıyla Bağdaşmayan Konular Ceza Hükmüne Bağlanacak

Çiçek: Spor Ahlakıyla Bağdaşmayan Konular Ceza Hükmüne Bağlanacak

Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Sık Sık Kamuoyunun Gündemine Gelen Şike Gibi, Teşvik Primi ve Doping Gibi Bir Kısım Spor Ahlakıyla Bağdaşmayan, Bu Alanda Sıkıntı Çıkaran Bazı Konuların Ceza Kanunu'nun İçerisinde Düzenlemesinin Bulunmadığını Belirterek, 'Gelişen Şartları Dikkate Alarak Bunların Yeni Baştan Bir Gözden Geçirilmesinde, Ele Alınmasında ve Ceza Hükmüne Bağlanmasında Fayda Mülahaza Edilmiştir. Dolayısıyla Hem Uygulamadan Kaynaklanan Sıkıntıları Ortadan Kaldırmak Hem de Bu Konulardaki İhtiyaçları Karşılamak Üzere Yeni Bir Değişiklik Tasarısı Sevk Edilmektedir' Dedi.

Çiçek: Spor Ahlakıyla Bağdaşmayan Konular Ceza Hükmüne Bağlanacak

Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, sık sık kamuoyunun gündemine gelen şike gibi, teşvik primi ve doping gibi bir kısım spor ahlakıyla bağdaşmayan, bu alanda sıkıntı çıkaran bazı konuların Ceza Kanunu'nun içerisinde düzenlemesinin bulunmadığını belirterek, ''Gelişen şartları dikkate alarak bunların yeni baştan bir gözden geçirilmesinde, ele alınmasında ve ceza hükmüne bağlanmasında fayda mülahaza edilmiştir. Dolayısıyla hem uygulamadan kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak hem de bu konulardaki ihtiyaçları karşılamak üzere yeni bir değişiklik tasarısı sevk edilmektedir'' dedi.

Hükümet Sözcüsü Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bakanlar Kurulu'nda iki tasarının ele alındığını belirten Çiçek, bunlardan birisinin hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk müessesesini düzenleyen kanun tasarısı olduğunu bildirdi.

Çiçek, bu tasarının yasalaşması halinde bir kısım ihtilafların yargıya gitmeden sonuca bağlanacağını belirtti.

Çiçek, 2004 yılında çıkarılan Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un aradan geçen 4 yıllık sürede aksayan yönlerinin ortaya çıktığını, bu eksiklikleri gidermek üzere yeni bir düzenleme yapılacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulunda ele alınan en önemli konulardan bir tanesinin ülkedeki enerji yatırımlarıyla ilgili son durumun olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

''Enerji konusu, bütün ülkelerin en baş sorunudur. Özellikle petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş dikkate alındığında bizimki gibi petrol ithal eden ve enerjisinin büyük bölümünde dışa bağımlı ülkelerde yatırımların başka bir dikkatle ele alınmasında fayda var. Onun için bugün Enerji Bakanı, Bakanlar Kuruluna bu alandaki yatırımların geldiği son noktayı arz etmiştir.

Nisan 2008 sonuna kadar, işbaşına geldiğimiz 18 Kasım 2002'den bugüne işletmeye giren özel sektöre ait 3317 megawat gücünde 184 santral işletmeye açılmıştır. Bu santrallerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 3 milyar dolar olup, elektrik üretimine katkıları 15 milyar kilowat saat mertebesindedir. Dolayısıyla devlet hazinesinden para harcamaksızın özel sektörün katkılarıyla 3 milyar dolarlık bir yatırım bu süre içinde başlamış, bitirilmiş ve devreye alınmıştır...

Özetlemek gerekirse bu süre içinde 3317 megawat kurulu gücünde santral yatırımı başlamış ve bitirilmiş, 11250 megawat kurulu gücünde yeni santral yatırımına başlanmıştır.''

Çiçek, ayrıca bu dönemde ilk defa Türkiye'de nükleer enerjiyle ilgili çok önemli bir adım atıldığını, Türkiye'de bu alandaki kaynağın da kullanılabilmesi için ihaleye çıkıldığını, 24 Eylül 2008 günü tekliflerin açılacağını belirtti. Çiçek, ''Şu ana kadar 5 ülke müracaat etmiştir. Kanada, Japonya, Fransa, Belçika ve Rusya olmak üzere 5 ülke Türkiye'nin açtığı bu ihaleye katılmıştır. Ümit ediyoruz ki 24 Eylül 2008 günü bu alanda önemli bir açılım gerçekleşmiş olacaktır'' dedi.

Cemil Çiçek, toplantıda, GAP Projesi üzerinde de durulduğunu, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gideceğini, uzun süredir üzerinde çalışılan bu konunun bütün yönleriyle incelendiğini belirtti. Çiçek, ''Bu sadece ekonomik boyutu olan bir proje değildir. Sadece Güneydoğu Anadolu ile de ilgili değildir. Diyarbakır'da yapılacak bu açıklama ama Doğu Anadolu, Orta Anadolu dahil önemli konuları içeren bir açıklama yarın orada yapılacaktır. Bakanlar Kurulunda bununla ilgili son bir değerlendirme yapmış olduk'' diye konuştu.

Çiçek, elektrikte otomatik fiyatlandırmanın öne çekilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, ''Hayır bu konu gündeme gelmedi'' şeklinde konuştu.