"Chuck" Dizisinde Dink Fotoäÿrafä±nä±n İåÿi Ne?

"Chuck" Dizisinde Dink Fotoäÿrafä±nä±n İåÿi Ne?

ABD ve Tã¼rkiye"de 3 Yä±ldä±r Yayä±nlanan "Chuck" Adlä± Televizyon Dizisi, Bir Bã¶lã¼mã¼nde, Uäÿradä±äÿä± Suikast Sonucu Hayatä±nä± Kaybeden Hrant Dink"in öldã¼kten Sonra Agos Gazetesi önã¼nde Yerde Yatarkenki Gã¶rã¼ntã¼sã¼nã¼ Kullandä±. Gerã§eäÿe Dayalä± Olmayan Bir Olayä±n Anlatä±ldä±äÿä± Bã¶lã¼mde, "Gerã§ek" Bir Fotoäÿrafä±n Neden Kullanä±ldä±äÿä± İse Anlaåÿä±lamadä±.